Thứ Tư, 20/11/2019
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự đại hội


Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X có tiêu đề “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh” đã nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp bộ hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện. Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động, tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt.

Công tác phát hiện mô hình, nhân rộng điển hình được quan tâm thực hiện ở các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phổ biến, mang lại nhiều giá trị tích cực cho công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động. Hội Sinh viên các cấp đã chú trọng phát huy mặt tích cực của mạng xã hội trong thúc đẩy phong trào, tăng tính hiệu quả trong tiếp cận sinh viên.

Việc tổ chức các hoạt động điểm, các chương trình được thực hiện tốt ở cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố lớn. Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Công tác tập huấn cán bộ hội được đầu tư, đạt kết quả tốt. Tổ chức hội ở nước ngoài ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết sinh viên ở ngoài nước, đóng góp vào sự lớn mạnh chung của Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 9-12 đến 11-12 với 5 phiên làm việc. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018-2023 được xác định là: “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước.

Diệu Thúy/ Qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi