Thứ Tư, 26/6/2019
Bàn nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị Trung ương Đoàn lần thứ tư
Quang cảnh Hội nghị

Theo chương trình, các đại biểu dự Hội nghị sẽ cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Kết luận về các giải pháp nâng cáo chất lượng công tác cán bộ Đoàn; Kết luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và sơ kết Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2018; Khung Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2019 – 2020; Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, năm 2018 năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với rất nhiều công việc tại cơ sở cũng như cường độ công tác của Ban chấp hành Trung ương Đoàn. Chủ đề công tác “Năm Tuổi trẻ sáng tạo” đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi, thách thức nhưng cũng tạo cảm hứng trong tổ chức hoạt động, có chỉ tiêu đạt, vượt nhưng có chỉ tiêu chưa đạt.

“Các đại biểu dự Hội nghị cần phân tích nguyên nhân, bài học vì sao không đạt; điểm gì còn lúng túng, tổ chức Đoàn đã làm được những gì và chưa làm được gì. Trong bối cảnh năm 2019, trong xu thế phát triển chung của xã hội, sự đòi hỏi, chuyển động của thanh niên, tổ chức Đoàn cần chú ý, quan tâm điều gì”, Bí thư thứ nhất nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, các nội dung cho ý kiến tại Hội nghị lần này rất đa dạng và quan trọng. Đáng chú ý, năm 2019, với chủ đề dự kiến là “Năm thanh niên tình nguyện”, đây không phải là chủ đề mới; đã từng được lựa chọn cách đây 5 năm vì vậy, các đại biểu cần cho ý kiến cần tập trung vào những vấn đề gì, có những điểm mới, cách làm mới nào để tạo ra những giá trị mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhu cầu tình nguyện của thanh niên; giữ được vai trò dẫn dắt của tổ chức Đoàn trong phong trào.

Minh Châu/ dangcongsan.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất