Thứ Năm, 20/2/2020
Tuyên dương 90 công nhân giỏi Thủ đô năm 2019
 

Công nhân giỏi Thủ đô được tuyên dương tại buổi lễ 

Năm 2019, toàn TP Hà Nội có trên 61.000 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở (tăng 57% so với năm 2018); 3.153 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, LĐLĐ TP đã lựa chọn tuyên dương 90 công nhân giỏi Thủ đô. Trong đó, số công nhân được tuyên dương khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 35%; công nhân bậc 3,4,5 chiếm trên 65%; công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, 7 chiếm tỷ lệ trên 25%...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, thành phố hằng năm đã phối hợp hiệu quả với LĐLĐ TP phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nhất là phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" nhằm khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo, ý thức chủ động, tiên phong gương mẫu của đội ngũ CNLĐ.

Biểu dương kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô, nhất là việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thời gian qua; chúc mừng các CNLĐ được tuyên dương “Công nhân giỏi” Thủ đô năm 2019, Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn, thời gian tới, tổ chức công đoàn quyết tâm cao độ, động viên toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội.

UBND TP Hà Nội luôn đồng hành cùng tổ chức công đoàn Thủ đô nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 32 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, chú trọng quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ thông qua việc phối hợp đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội những cơ chế chính sách cụ thể cụ thể nhằm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ về việc làm, thu nhập, điều kiện ăn ở, lao động,  các hoạt động văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất và tạo điều kiện khuyến khích CNVCLĐ các doanh nghiệp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tin học, ngoại ngữ, rèn luyện nếp sống văn hóa công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Trước đó, tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu Công nhân giỏi Thủ đô đã báo công với Bác những thành tích nổi bật mà tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Bác./.

(dangcongsan.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi