Thứ Sáu, 20/9/2019
Hải Dương: Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 13.7, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của 2 Ban Chỉ đạo đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân dân trong thực hiện QCDC và ổn định tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại: Công tác tuyên truyền thực hiện QCDC ở một số loại hình chưa thường xuyên và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là bộ phận công nhân lao động ở một số doanh nghiệp. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” còn khó khăn, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Việc thực hiện QCDC cơ sở ở một số doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước... Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên một số lĩnh vực chưa tốt. Vẫn còn việc lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình không phép, trái phép. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhà tu hành của Phật giáo hoạt động “vãng lai”, không thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú; một số người lợi dụng danh nghĩa nhà sư vi phạm đạo đức, lối sống gây bức xúc trong dư luận. Một số “đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới”, các điểm nhóm hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội....

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong 6 tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện QCDC bằng nhiều hình thức, sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, công nhân lao động.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cần tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát thực hiện sau tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, nhất là cấp cơ sở. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với công nhân lao động và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp trong “Năm dân vận chính quyền”.

Ủy ban MTTQ tỉnh cần chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thực hiện Quy định số 124 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên". Sở Nội vụ cần chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định số 1533 của UBND tỉnh về ban hành quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Về công tác tôn giáo, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tiếp tục rà soát và khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra (tại Thông báo Kết luận số 05 - TB/BCĐ ngày 12.2.2018 của Trưởng Ban chỉ đạo), đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý việc đăng ký tạm trú đối với các nhà tu hành tôn giáo; phối hợp với các cấp, các ngành trong xử lý, giải quyết đối với các hoạt động tôn giáo trái phép, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với các tổ chức tôn giáo, các địa phương rà soát các chức sắc, nhà tu hành tôn giáo hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Phật giáo, từ đó nghiên cứu tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; hướng dẫn, giải quyết các điểm vướng mắc về đất đai liên quan tới tôn giáo. Chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào quý IV để làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân. Kết quả kiểm tra là căn cứ để kiểm điểm, bình xét xếp loại thi đua hoặc gợi ý kiểm điểm bổ sung đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát, thống kê số trẻ em, người cô đơn, cơ nhỡ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh và đề xuất tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Khẩn trương chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ hội thảo về vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội  và các tổ chức tôn giáo trong việc đấu tranh, ngăn chặn các “đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới” hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh trong tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, nắm bắt việc tổ chức các khóa tu mùa hè của các cơ sở Phật giáo trên địa bàn; nắm bắt và chủ động tuyên truyền học sinh, sinh viên không bị lôi kéo tham gia các "đạo lạ", "tôn giáo lạ"...

THU MINH/Báo Hải Dương điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất