Thứ Tư, 1/12/2021
Thư chúc mừng năm mới Xuân Canh Tý - 2020

Năm 2019 đã đi qua với nhiều dấu ấn đậm nét, là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, càng thấm thía tư tưởng của Người với cốt lõi và trên hết là chữ “Dân”. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, đất nước ta đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; các chính sách xã hội đạt nhiều tiến bộ. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chiến lược của đất nước; vị thế, uy tín của đất nước trong khu vực và thế giới tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai tích cực, toàn diện, có nhiều bước tiến mới. Công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, phát huy hiệu quả, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận, trọng tâm là công tác dân vận của chính quyền. Chú trọng nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các giai tầng xã hội; tăng cường tiếp xúc, trao đổi, đối thoại, quan tâm nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Ban Dân vận Trung ương cùng hệ thống Dân vận cả nước đã chủ động, tích cực nghiên cứu, kiểm tra, tổng kết, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Có thể nói, năm 2019 là một năm chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác của Đảng, của đất nước.

Phát huy kết quả đạt được, Ban Dân vận Trung ương và hệ thống Dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, đưa công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên. Với chủ đề “Năm Dân vận khéo”, năm 2020 sẽ đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương, đất nước. Đồng thời, động viên nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận, tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” vào dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Tôi tin tưởng sâu sắc, với niềm tự hào về truyền thống 90 năm, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng sẽ chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, trước nhân dân.

Nhân dịp đón mừng Xuân Canh Tý 2020, tôi xin chúc các đồng chí cán bộ lão thành cùng toàn thể các thế hệ cán bộ trong hệ thống Dân vận của Đảng, các cộng tác viên, bạn đọc của Tạp chí Dân vận một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiến bộ.

Chào thân ái!

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Dân vận Trung ương|
Trương Thị Mai

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi