Thứ Năm, 18/7/2019
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thúc đẩy phát triển KT-XH

 Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Trần Đăng Ninh kết luận buổi làm việc.

Những năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình được triển khai kịp thời, đồng bộ, chủ động, sáng tạo và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là: Hệ thống dân vận đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Tỉnh ủy, các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trunng ương, của tỉnh và huyện trong công tác dân vận. Phong trào thi đua "Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Việc phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Ban Dân vận Huyện ủy kịp thời tham mưu cho cấp ủy ban hành, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn huyện”, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, cách thức triển khai công việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Kịp thời giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, những vụ việc phức tạp, nổi cộm, hạn chế phát sinh điểm nóng tại cơ sở. Phong trào thi đua "Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, niềm tin của nhân dân vào Đảng được củng cố, tạo tiền đề đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng NTM, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt đươc và hạn chế những khó khăn, tồn tại, Huyện ủy Kim Bôi đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Xác định những sản phẩm nông sản tốt để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới phương thức quản lý, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh thu hút đầu tư về công nghiệp, dịch vụ trong lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản. Có kế hoạch, chi tiết, cụ thể để khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện trong phát triển KT-XH, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT. Đẩy mạnh việc dồn điền, đổi thửa. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác QLNN, chú trọng nâng cao đạo đức và chất lượng công vụ của CBCCVC. Phân công rõ nhiệm vụ, địa bàn phụ trách tại các xã, thị trấn cho các thành viên BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo”. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức thành viên và cộng đồng dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công. Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế. Trong tháng 9/2018 hoàn thành việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn để chuyển đảng viên về sinh hoạt tại cơ sở.

Trước đó, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh cùng thành viên Đoàn công tác đã thăm mô hình trồng bí xanh, mướp đắng tại xã Đú Sáng./.

Nguồn: baohoabinh.com.vn, ngày 12/9/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất