Thứ Tư, 19/6/2019
TP. Hà Nội: Giao ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quý I năm 2019

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

 
 Quang cảnh Hội nghị


Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quý I được trình bày tại Hội nghị khẳng định: Quý I/2019, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, với việc củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Thủ đô, đất nước. Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của từng tổ chức.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ hơn 40 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; phối hợp với chính quyền các cấp tặng gần 30.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 13 tỷ đồng…

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp các cấp, các ngành tham mưu Thành ủy sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố, kịp thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm công tác kiện toàn, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên; tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo, từ thiện, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thống nhất nội dung dự thảo báo cáo, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phát biểu minh họa các kết quả nổi bật của tổ chức mình trong quý vừa qua. Đồng thời làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc có nơi hiệu quả còn thấp; công tác nắm bắt dư luận trong đoàn viên hội viên và nhân dân chưa kịp thời. Việc thực hiện các phong trào thi đua ở một số cơ sở còn dàn trải, thiếu chiều sâu. Một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội đánh giá dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị chất lượng hiệu quả, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã làm rõ những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Nhìn chung, trong quý I, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã thực hiện hiệu quả các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tích cực thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, hoạt động xã hội; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong nhân dân.

 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị 


Trên cơ sở rà soát những hạn chế của quý I và thời gian trước đây, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác nắm bắt dư luận, tình hình nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua… nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Thành phố.

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất