Thứ Bảy, 11/7/2020
Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy sơ kết thực hiện chương trình phối hợp công tác
 
Quang cảnh hội nghị. 


Hội nghị nhận định, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và Thường trực 9 tỉnh, thành ủy, hoạt động phối hợp chỉ đạo CTDV giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban dân vận 9 tỉnh, thành ủy được triển khai tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị trong Quân khu
  phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội địa phương tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; nắm tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương; tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội... LLVT Quân khu đã có nhiều mô hình cách làm sáng tạo và hiệu quả, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng của các địa phương trên địa bàn quân khu.

Năm 2020, Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban dân vận 9 tỉnh, thành ủy trên địa bàn quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, các tỉnh, thành ủy và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTDV trong tình hình mới. Phối hợp tham mưu đúng, trúng với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV, nhất là trong Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của LLVT, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quân sự, quốc phòng của các địa phương. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và LLVT Quân khu.

(Qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi