Thứ Năm, 18/4/2019
Quảng Ninh: Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
 

UBND phường Thanh Sơn (Uông Bí) thực hiện công khai các thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền của đơn vị 


Những năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo Bác.

Điển hình là HĐND tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức tốt các kỳ họp, quyết nghị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; các cơ chế, chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Đảng đoàn HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã chỉ đạo tổ chức tốt 7 kỳ họp của HĐND tỉnh, quyết nghị ban hành 104 nghị quyết. Bên cạnh đó, HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết quan trọng, những vấn đề được dư luận, cử tri, nhân dân quan tâm. Trong hai năm 2016, 2017, Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề và 45 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, trực tiếp, không báo trước, tập trung vào những nội dung phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh... Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị nhiều nội dung nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế, bất cập. Hình thức tiếp xúc cử tri được đổi mới, đa dạng dưới nhiều hình thức tiếp xúc khác nhau như tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề hoặc trực tiếp gặp gỡ cử tri; các kiến nghị bức thiết của cử tri, lãnh đạo trực tiếp xuống địa bàn để tiếp xúc, nghe phản ánh, giải quyết; qua đó các cuộc tiếp xúc cử tri thực sự sâu rộng, khắc phục được tình trạng cử tri “chuyên nghiệp”, đại biểu “chuyên trách”.

Việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, triển khai thực hiện. 14/14 cấp ủy địa phương đã ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, vụ việc bức xúc ở cơ sở. Riêng năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức 30 cuộc đối thoại liên quan đến những vấn đề nhân dân quan tâm.

Chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, ban hành các văn bản cụ thể hóa Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Chính quyền các cấp cũng đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành, các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng... Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các cơ quan nhà nước đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, bảo đảm nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh có cổng TTĐT duy trì mục “Hộp thư bạn đọc”, “Giao lưu trực tuyến”, hay “Hỏi đáp trực tuyến”...

Các cơ quan tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đẩy mạnh thực hiện tranh tụng, coi trọng quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Từ năm 2015 đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm sát điều tra tổng số 375 vụ/1.294 bị can; truy tố 294 vụ/857 bị can (đạt 90%); kiểm sát xét xử 292 vụ/934 bị cáo (đạt 85%); các trường hợp truy tố, xét xử đều đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội; không có trường hợp nào bị bắt giam, truy tố oan; không có trường hợp nào Viện Kiểm sát truy tố tòa án tuyên không phạm tội.

Các lực lượng vũ trang đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; nâng cao cảnh giác, phòng chống và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện các hoạt động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. đăng ký và triển khai xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng vũ trang.

Thời gian tới, các cơ quan nhà nước của tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, gắn công tác dân vận trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, hướng đến đời sống thiết thân, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt là dành sự quan tâm nhiều hơn cho nhóm yếu thế, địa bàn nông thôn, giảm cách biệt giữa thành thị và nông thôn, tạo sự công bằng xã hội cũng như giải quyết dứt điểm các điểm nóng trên địa bàn gắn với phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hà Chi/ baoquangninh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất