Thứ Tư, 30/9/2020
Lâm Đồng: Các tôn giáo tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Ông Đường Anh Ngữ, Phó Trưởng Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng cho biết: Ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo MTTQ các cấp trực tiếp phối hợp với các tổ chức tôn giáo tại địa phương đăng ký xây dựng các mô hình tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, có 20 mô hình được các tôn giáo tham gia rất thiết thực, gồm 3 mô hình của Phật giáo, 15 mô hình của Công giáo và 2 mô hình của Tin Lành - hệ phái Cơ đốc Phục lâm. Nhiều mô hình rất thiết thực được các chức sắc đăng ký thực hiện như mô hình  xây dựng giáo xứ, giáo họ  “An toàn sáng - xanh - sạch - đẹp” ở giáo xứ Thánh Mẫu - Phường 7 - thành phố Đà Lạt, thôn Trường Vinh - xã Xuân Trường, giáo xứ Phi Liêng - Đam Rông; khu dân cư bảo vệ môi trường của Mục sư Ha Thương ở thôn Đa Hoa, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; mô hình xây dựng giáo xứ không có tội phạm của Linh mục Nguyễn Trí Độ ở thôn Lạc Sơn - giáo xứ Lạc Sơn, xã Lạc Lâm - huyện Đơn Dương; mô hình giáo họ bình yên - văn hóa của Linh mục Vũ Đức Vượng ở giáo họ Giuse, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai…

Phó Trưởng Phòng PA88 Công an tỉnh Nguyễn Văn Sử cho rằng: Việc triển khai chương trình phối hợp giữa UBMTTQ và các tổ chức tôn giáo về đảm bảo an ninh trật tự bằng những kế hoạch, tiêu chí rất cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhằm hướng đến mục tiêu chung làm sao để các tôn giáo, các chức sắc đồng hành tham gia cùng địa phương, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các khu dân cư, các cơ sở thờ tự.

Việc ký kết thực hiện chương trình phối hợp giữa MTTQ, giữa các tổ chức tôn giáo với các cơ quan nhà nước là rất đáng hoan nghênh. Ngành Công an tiếp tục đề nghị các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc tiếp tục làm tốt vận động, tuyên truyền với các tín đồ của mình để thực hiện tốt các tiêu chí về đảm bảo an ninh như kịp thời thông tin tố giác tội phạm. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, các tín đồ tại khu dân cư không để xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Các vị chức sắc cần tiếp tục tham gia công tác hòa giải đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia làm tốt hòa giải từ cơ sở, hạn chế tình trạng đông người tụ tập khiếu kiện tại các thành phố lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức tôn giáo, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức thực hiện nội dung này. Đồng thời, nắm bắt kịp thời các tin báo của quần chúng nhân dân, nêu cao trách nhiệm của ngành công an để chương trình ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ngày càng hiệu quả, khu  dân cư ngày càng an toàn”, Phó trưởng Phòng PA88 Công an tỉnh đề nghị.

Nguồn: http://btgcp.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi