Thứ Ba, 21/1/2020
Ninh Bình: Xây dựng Giáo xứ Cách Tâm thành điểm sáng của tỉnh

 Đại diện các gia đình Giáo xứ Cách Tâm ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ
về bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng phong trào “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” và “xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật tự” tại xã Chính Tâm nhằm nâng cao khả năng tự quản về an ninh, trật tự, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Qua đó gắn kết chặt chẽ phong trào xây dựng “xứ đạo bình yên” về an ninh, trật góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động.

Việc phối hợp với Giáo xứ Cách Tâm xây dựng mô hình điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình mong muốn linh mục Chính xứ, BCH Giáo xứ cùng bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để Giáo xứ Cách Tâm thành điểm sáng của toàn tỉnh; góp phần tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội của tỉnh và địa phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Năm 2018 và những năm tiếp theo, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tôn giáo, MTTQ cùng các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các tôn giáo. Trong đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Một trong những mô hình nổi bật và được phát huy hiệu quả tốt trong thực tiễn đó là phong trào “xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật tự”.


 Sau lễ phát động các đoàn viên, hội viên ở các tổ chức đoàn thể xã Chính Tâm
cùng bà con giáo dân đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Tại lễ phát động xây dựng mô hình điểm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và BCH Giáo xứ Cách Tâm đã thống nhất các nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xứ, họ bình yên về an ninh trật tự như: Tuyên truyền, vận động Nhân dân và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương về một số nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác giám sát của các tổ chức đoàn thể và nhân dân tại địa bàn dân cư, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác xã hội hoá về môi trường, khuyến khích mọi người tham gia các dịch vụ về bảo vệ môi trường; cộng đồng dân cư sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa MTTQ với các cấp, các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh trật tự; vận động giáo dân thực hiện tốt các nội dung tự quản, xây dựng 3 an toàn về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa đấu tranh, tố giác, ngăn chặn các loại tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, thực hiện “nói không với tệ nạn xã hội”, quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên hư trên địa bàn…

Cũng tại lễ phát động, đại diện các gia đình Giáo xứ Cách Tâm đã ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật tự. Sau lễ phát động các đoàn viên, hội viên ở các tổ chức đoàn thể xã Chính Tâm cùng bà con giáo dân đã ra quân dọn dẹp vệ sinh góp phần giữ gìn, xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp” tại địa phương./.

Nguồn: daidoanket.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi