Thứ Ba, 14/7/2020
Thúc đẩy công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham gia chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đại diện thường trực các tỉnh, thành ủy; ban dân vận các tỉnh, thành ủy; hội LHPN các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, trong một năm qua, các tỉnh ủy, thành ủy ĐBSH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung về nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về bình đẳng giới; lãnh đạo hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện; lãnh đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; lãnh đạo thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác cán bộ nữ và đối với tổ chức và hoạt động của Hội LHPN các cấp...

Bên cạnh các kết quả đạt được, một số vấn đề cần quan tâm, như: tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp ở khu vực ĐBSH còn cao; nhiều phụ nữ chưa được thụ hưởng kết quả các chương trình phát triển công nghệ; tình trạng ô nhiễm môi trường (từ chất thải khu dân cư, cụm công nghiệp, làng nghề) ở khu vực đã và đang làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Nhiều phụ nữ từ khu vực nông thôn ra các đô thị trong khu vực làm việc đặt ra nhiều vấn đề về liên quan đến quản lý xã hội, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu như nhà trẻ, trường học, sức khỏe sinh sản vị thành niên, an toàn cho phụ nữ, công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ trong việc thực hiện quyền lợi, trách nhiệm, vấn đề nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần, việc làm, thu nhập, đào tạo nghề của phụ nữ sau 35 tuổi ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đặc biệt, tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bạo lực phụ nữ, mất cân bằng giới tính, nạo phá thai...ở khu vực vẫn đang là những vấn đề nổi cộm...

Về thực trạng đội ngũ cán bộ nữ, thông tin tại hội nghị cho biết, về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, so với bình quân của cả nước ở cấp tỉnh và cấp huyện các tỉnh trong khu vực đều cao hơn, riêng cấp xã thấp hơn. Một số tỉnh vượt chỉ tiêu 15% ở cả 3 cấp (Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Ninh) hoặc đạt khoảng 20% và trên 20% ở cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, với từng cấp và từng địa phương thì nhiều đơn vị chưa đạt chỉ tiêu 15% và thấp hơn so với mức bình quân của cả nước. Về cán bộ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy, ở 3 cấp nhiều đơn vị trong khu vực không có cán bộ nữ tham gia, nhất là cấp xã...

 
Đồng chí Trương Thị Mai trao quà cho học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập tỉnh Thái Bình 


 Đồng chí Trương Thị Mai trao học bổng cho học sinh vượt khó đạt thành tích cao trong học tập 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực phản ánh kết quả, trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ ở ngành, địa phương; nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác cán bộ nữ, kiến nghị sửa đổi một số quy định liên quan cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ hiện nay…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, khu vực ĐBSH luôn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong công tác phụ nữ, công tác thanh niên, công tác bình đẳng giới.

Thời gian qua, các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và đạt được những kết quả nhất định trong công tác cán bộ nữ. Đồng chí khẳng định, đạt được những kết quả đó thể hiện rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu và cấp ủy đảng. Tuy nhiên, các tỉnh, thành vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm trong công tác cán bộ nữ, trong đó, nhiều tỉnh, thành chưa đạt chỉ tiêu về số lượng cán bộ nữ cấp ủy, thậm chí còn đơn vị không có nữ trong cấp ủy cấp xã; số cấp ủy ở huyện, xã không có nữ tham gia ban thường vụ vẫn còn nhiều, thậm chí có tỉnh chưa có nữ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy…

Để thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ nữ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu các địa phương phải tập trung lãnh đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy các cấp phải có nhận thức đúng đắn, có trách nhiệm và quyết tâm chỉ đạo, có giải pháp thực hiện.

Hai là, tạo cơ hội, điều kiện để phụ nữ có thể phát triển bình đẳng, xóa bỏ các định kiến về giới. Nam giới có vai trò và sự tham gia đóng góp rất quan trọng trong xóa bỏ định kiến về giới.

Ba là, chủ động tạo nguồn từ xa, xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ nữ gắn với quy hoạch cán bộ. Chủ động bố trí, sắp xếp, bố trí các vị trí phù hợp để cán bộ nữ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, tránh tình trạng đến sát đại hội mới đi tìm cán bộ.

Bốn là, bản thân cán bộ nữ phải luôn chủ động, nỗ lực học tập, công tác, rèn luyện, phấn đấu, khẳng định mình, đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, có các biện pháp thúc đẩy công tác phụ nữ và bình đẳng giới, như: lượng hóa chỉ tiêu, tiêu chí… vào chủ trương, chính sách, kế hoạch để thực hiện; theo dõi, sát sao trong quy trình bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phụ nữ, bình đẳng giới…

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, sau đại hội đảng từng cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn có báo cáo về tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy để Bộ Chính trị tiếp tục lãnh đạo các cấp đại hội.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Hội nghị

Hoàng Trang

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi