Thứ Bảy, 22/6/2024
Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương... đặc biệt là 346 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi và đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi các địa phương.

Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023 với thông điệp: “Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh những tấm gương sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, đại diện cho hơn bảy triệu người cao tuổi là người sản xuất, kinh doanh, đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho phát triển đất nước.

 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.  


Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí nỗ lực vươn lên của người cao tuổi trên cả nước. 273 đại biểu người cao tuổi làm kinh tế giỏi tham dự hội nghị ngày hôm nay thực sự là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần tích cực cho thế hệ mai sau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Người cao tuổi không chỉ có công sinh thành, dưỡng dục con cháu về nhân cách, giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội mà còn là nguồn lực vô giá với nhiều kinh nghiệm sống và nguồn tri thức vô tận có thể truyền đạt, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sau.

“Kính lão đắc thọ” cũng là một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam ta; là sự tri ân công lao đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau với thế hệ trước, của lớp người trẻ tuổi đối với người cao tuổi, là truyền thống trọng nhân nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn” của Nhân dân ta.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của người cao tuổi; Người từng căn dặn: ...Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng. Phụ lão làm, nhân dân làm theo...

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách để người cao tuổi được chăm sóc ngày càng tốt hơn, như: Chỉ thị 59 của Ban Bí thư (khóa VII) về chăm sóc người cao tuổi (năm 1995); Nghị quyết TW 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới (trong đó có nội dung về Người cao tuổi); Luật Người cao tuổi 2009; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030…

Trên cơ sở đó, hằng năm có 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; 3 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ; hơn 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; có trên 77 nghìn câu lạc bộ của người cao tuổi ở cơ sở với nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 2,5 triệu người cao tuổi tham gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, giai đoạn phát triển mới mang lại cho nước ta những thời cơ, vận hội nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức; trong đó, quá trình già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh so với nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn, đồng thời phát huy vị trí, vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” Thủ tướng cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương: Quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh già hoá dân số nhanh hiện nay.

Yêu cầu quan trọng nữa là nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và xây dựng tổ chức hội vững mạnh; coi người cao tuổi là nguồn lực cho phát triển và tạo điều kiện để người cao tuổi thực sự là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đối với người cao tuổi nêu tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ về: ưu tiên xoá nhà dột nát, nhà tạm cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo có người cao tuổi; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội; bao phủ bảo hiểm y tế...; sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Người cao tuổi trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi và các cấp hội người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hội Người cao tuổi các cấp cần nhanh chóng triển khai, ổn định hệ thống tổ chức theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”, phấn đấu để người cao tuổi có cuộc sống ngày càng tốt hơn, có điều kiện thuận lợi nhất để làm giàu cho gia đình và xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng mong muốn và tin tưởng rằng, các đại biểu về dự hội nghị ngày hôm nay: Các cụ, các bác, các anh, các chị sẽ sống vui hơn, khỏe hơn, làm kinh tế giỏi hơn; tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ con cháu; đem trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết, bản lĩnh của mình đóng góp ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước, như hai câu thơ Bác Hồ kính yêu tặng các cụ phụ lão dịp Tết Nhâm Dần năm 1962: “Tuổi già nhưng chí không già/ Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết: Hội nghị lần này biểu dương 273 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi đại diện cho trên 7 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất kinh doanh.

Đây là những tấm gương sáng, quyết chí vươn lên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương, đơn vị và tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” lần này đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo việc làm cho hơn 9 triệu lao động, doanh thu đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước kịp thời, đúng quy định, tham gia công tác từ thiện và đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hàng chục nghìn tỷ đồng.

Những thành tích, kết quả trên không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế, tinh thần, ý chí, giá trị nhân văn tốt đẹp mà còn phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi trong giáo dục con cháu tính tự lập, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng, đạt hiệu quả thiết thực như lời dạy của Bác Hồ: Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm.

 
Vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và
phát huy vai trò người cao tuổi.
 

 

Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi đã được vinh danh và tặng bằng khen.

Tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2023-2028 với tinh thần "Tuổi cao, gương sáng, đổi mới, sáng tạo, nhân ái".

Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV, có 346 đại biểu từ các địa phương về dự; trong đó có 273 người cao tuổi điển hình tiên tiến là những tấm gương sáng tiêu biểu nhất trong số 455 nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi của các cấp, đã được bầu chọn từ các địa phương, đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi đang tham gia phát triển kinh tế của 63 tỉnh/thành phố.

(nhandan.vn) 16/11/2023 - 13:20

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất