Thứ Sáu, 20/9/2019
Đắk Lắk: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về quy chế dân chủ ở cơ sở

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Theo đánh giá tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thi đua yêu nước và thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ nhân dân.

 Mặt trận và đoàn thể các cấp đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình trong nhiều lĩnh vực. 

Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư đã được các cấp, ngành quan tâm, các vụ việc thuộc thẩm quyền đã được xác minh, giải quyết đúng pháp luật.

Tại nhiều địa phương, nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã huy động được nguồn lực từ nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng, hiến 15.000 m2 đất, 11.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của chính quyền; gắn việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triẻn kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách hành chính, đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát về Quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm đúng quy trình, hiệu quả, chất lượng./.

Nguồn: baodaklak.vn, ngày 197/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất