Thứ Sáu, 12/8/2022
Thư chúc mừng năm mới - Xuân Tân Sửu 2021 của Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Năm 2020 với nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và ngành Dân vận đã đi qua; là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, bùng phát của đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt liên tiếp ở miền Trung, hạn hán ở miền Nam... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và ủng hộ của nhân dân, chúng ta vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng: kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; ứng phó thiên tai kịp thời, hiệụ quả; duy trì, khôi phục, phát triển sản xuất; tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong bối cảnh đại dịch; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục mở rộng, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong thành công chung đó, có sự đóng góp tích cực của công tác dân vận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong cả nhiệm kỳ và năm 2020, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới, chuyển biến tích cực, triển khai toàn diện, có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và "Năm Dân vận khéo 2020" cùng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng gắn với Đại hội thi đua yêu nước ngành Dân vận và biểu dương các điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là chính quyền các cấp được chú trọng, quan tâm giải quyết kiến nghị, những vấn đề mật thiết, bức xúc trong cuộc sống nhân dân, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giám sát, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, động viên nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Chúng ta đón mừng Xuân Tân Sửu với khí thế mới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dấu mốc lịch sử đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, lòng dân - ý Đảng hòa quyện cùng khát vọng phát triển và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Chương trình công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần tiếp tục đổi mới, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Cùng với những nhiệm vụ thường xuyên, Ban Dân vận Trung ương lựa chọn trọng tâm là Năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia tích cực vào quá trình phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới rất quan trọng, tôi tin tưởng sâu sắc rằng với bề dày truyền thống, những thành quả và kinh nghiệm đã có, công tác dân vận sẽ có bước tiến mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chúc các đồng chí năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

 Trương Thị Mai

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất