Thứ Năm, 24/9/2020
Bình Dương: Công tác dân vận của chính quyền - 10 năm nhìn lại.

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BDVTW ngày 31/3/2009 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức hoạt động “Năm dân vận chính quyền”, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/DV ngày 16/4/2009 và tổ chức triển khai đến các huyện, thị, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể gắn với phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Đồng thời, phối hợp với UBND Tỉnh tổ chức Hội thi “Dân vận khéo khối cơ quan nhà nước - năm 2010” và tổ chức các buổi Tọa đàm “Công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ mới” nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và là dịp để chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác dân vận, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thái độ, tinh thần trách nhiệm trong công tác ngày càng sâu sát với dân, nắm tâm tư, tình cảm của nhân dân dân và tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong những năm qua, công tác dân vận của chính quyền tỉnh Bình Dương đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trong tỉnh; các cấp chính quyền tập trung xây dựng “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, trên cơ sở chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện những chính sách về giải tỏa đền bù, thu hồi đất tái định cư, chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững... đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động chăm sóc người có công và các đối tượng chính sách, chăm sóc bảo vệ trẻ em. Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách: bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo lại cho người lao động, điều chỉnh chế độ trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng, bổ sung đối tượng và nâng mức hỗ trợ bảo trợ xã hội, thực hiện chính sách tiền lương mới,..; vận động các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội như: thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp cho các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội.


  Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương

Xác định lấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính làm thước đo kết quả phục vụ, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thành lập Trung tâm Hành chính công của Tỉnh và các khu vực tiếp công dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại UBND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định; tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” và mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với chỉ đạo các ngành: Công an, Y tế, Giáo dục, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng …tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân; công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân đã được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, đây là một trong những kênh quan trọng và trực tiếp giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời là phương thức vận động quần chúng nhân dân linh hoạt, hiệu quả; là cầu nối trực tiếp giữa ý Đảng với lòng dân; việc sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ... đã tác động to lớn đến thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Mặt khác công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm đã hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp gắn với triển khai diện rộng mô hình “Chính quyền thân thiện”, Công sở thân thiện” đã trở thành mục tiêu và động lực để xây dựng chính quyền “Của dân, do dân, vì dân” hướng đến mục tiêu xây dựng một chính quyền phục vụ. UBND tỉnh Bình Dương đã quan tâm chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ nhiệm vụ đổi mới tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; quá trình thực hiện đảm bảo tính khách quan, khoa học, thận trọng, tạo sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Song song đó, tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy trình quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 hoặc TCVN ISO 9001:2015. Đến thời điểm hiện tại, tổng số thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chuẩn hóa theo quy trình quản lý chất lượng đạt 91,4%. Các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh được Sở Nội vụ phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên duy trì hoạt động Chương trình “Tuổi trẻ Bình Dương chung tay xây dựng Trung tâm Hành chính công thân thiện, năng động”; thực hiện tư vấn miễn phí đối với tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ; phối hợp với tổng đài 8283 để hỗ trợ người dân tra cứu, theo dõi tình hình và tiến độ giải quyết hồ sơ trên Trang dichvucong.binhduong.gov.vn. Công tác tuyên truyền đối với người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính được quan tâm thông qua tờ rơi đặt trên các kệ, quầy một cửa; tuyên truyền về các tiện ích và các dịch vụ hỗ trợ như: Hoạt động và quy trình thực hiện nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; dịch vụ công mức độ 3, 4; tuyên truyền về chính quyền thân thiện, công sở thân thiện…. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được thực hiện tại Trung tâm hành chính công Tỉnh; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện đều được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công (thành phố Thủ Dầu Một) và Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đều được thực hiện tại Bộ phận một cửa cấp xã. Ngoài việc triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”“Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ”, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thí điểm một số đề án như:

 - Đề án liên thông thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Đề án bố trí nhân viên Bưu điện tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

- Đề án thành lập Hệ thống đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

Sau gần 20 năm thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, 10 năm thực hiện chủ trương “Năm dân vận chính quyền” của Ban Dân vận Trung ương, 4 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” và Chỉ thị 16/2016/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, công tác dân vận của chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các cấp chính quyền đã quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống, tập trung giải quyết những khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính đã tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Chính quyền các cấp đã chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc trong khi thi hành công vụ và tiếp xúc với nhân dân theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”.

 Với những cách làm sáng tạo, quyết liệt đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị nói chung, công tác dân vận của chính quyền các cấp nói riêng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị; thu hút đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội được quan tâm. UBND tỉnh Bình Dương đã có nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước … tạo ra nhiều việc làm mới, tăng thu ngân sách. Đến cuối năm 2018, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 9,01%; GRDP bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu với tỉ trọng tương ứng là 63,87% - 23,94% - 3,08% - 9,11%. Đặc biệt, sự kiện tỉnh Bình Dương được bình chọn là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới, chính thức là thành viên của Cộng đồng thành phố thông minh thế giới (ICF) và tổ chức thành công một số sự kiện quốc gia, quốc tế quan trọng như: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018; Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Horasis năm 2018. Với những cơ hội đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cần hiểu rõ, nắm chắc quan điểm, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở làm công tác dân vận. Dận vận phải làm như Bác Hồ đã dạy “Óc nghĩ - mắt trông - tai nghe - chân đi - miệng nói - tay làm”, do đó cần đổi mới, tăng cường công tác dân vận thông qua các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân; bám sát nhu cầu thực tiễn của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đa dạng hóa các loại hình tập hợp nhân dân ... Có thể nói, "Năm dân vận chính quyền" là chủ trương đúng đắn của Ban Dân vận Trung ương đã được các cấp, các ngành ủng hộ và tích cực thực hiện, bước đầu đã có hiệu quả thiết thực góp phần tăng cường công tác dân vận của các cơ quan chính quyền. Tuy nhiên, cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và thường xuyên sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm và kiểm tra đôn đốc thực hiện. Từ những kết quả, hạn chế của công tác dân vận chính quyền thời gian qua, cần rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận phải có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự kiên trì tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia thực hiện.

Hai là, mọi chủ trương, quyết định, chính sách của địa phương đều phải phù hợp với lợi ích chính đáng của đông đảo nhân dân; phải công khai cho dân biết và nhân dân được trực tiếp tham gia góp ý trước khi tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện phải kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng và kịp thời xử lý những thiếu sót, sai phạm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và phân công trách nhiệm cụ thể giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận./.

Hoàng Thanh Hà - Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi