Thứ Năm, 9/7/2020
Thái Bình: Chú trọng thực hiện công tác dân vận trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
 
 Quang cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận. Nhận thức của cán bộ, công chức ngành Thanh tra về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên, từ đó góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành. 

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực cả về trình tự, thủ tục và nội dung. 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành được giải quyết. Trong quá trình giải quyết đã chú trọng thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích, nhiều vụ việc công dân rút khiếu nại hoặc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở; chất lượng giải quyết được nâng lên. 

Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết là 144/152 đơn, đạt tỷ lệ 94,73%; có 8/152 đơn đang trong thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được, kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình đã đạt được trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019. 

Đồng chí Hà Ngọc Anh đề nghị trong thời gian tới ngành Thanh tra tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác dân vận chính quyền; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền. Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân; tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở.  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đối với ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng đề nghị ngành Thanh tra tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, trong thời gian tới làm tốt hơn công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

(baothaibinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi