Thứ Sáu, 27/11/2020
Điện Biên: Phát huy hiệu quả công tác dân vận chính quyền
 

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” xã Mường Lói (huyện Ðiện Biên) 


Một trong những nội dung trọng tâm trong công tác dân vận chính quyền là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với nhiều giải pháp quyết liệt về cải cách thể chế, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ... Việc triển khai cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức đến cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi hơn. Hiện nay, toàn tỉnh đã triển khai bộ phận “Một cửa” theo hướng hiện đại tại 13 sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính; tạo được sự hài lòng của công dân, tổ chức khi đến giao dịch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 128 thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch; đơn giản hóa 45 thủ tục hành chính thuộc 11 nhóm, lĩnh vực như: Ðất đai, tư pháp, hộ tịch, văn hóa, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công thương, xây dựng...

Nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn chú trọng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác “Dân vận khéo”. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 410 mô hình “Dân vận khéo” đã được đăng ký và triển khai thực hiện. Nhiều mô hình, điển hình trong xây dựng hệ thống chính trị, thu hút đầu tư, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, xây dựng xã hội văn minh… có sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền các cấp. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ðiển hình là thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mô hình “Dân vận khéo” đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng 22/116 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Hiệu quả mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần xây dựng 63,8% gia đình; 56,8% thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; 11/116 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 7 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng; môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh được cải thiện. Đồng chí Ðỗ Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Ðể tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chú trọng công tác đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

(baodienbienphu.info.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất