Thứ Hai, 28/9/2020
TP. Bạc Liêu: Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền
 
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP. Bạc Liêu giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính.

 

Từ kế hoạch này, các cơ quan chính quyền trên địa bàn TP. Bạc Liêu luôn bám sát nội dung Năm dân vận chính quyền để thực hiện đúng trọng tâm, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”… Trách nhiệm của người đứng đầu luôn được chú trọng, đặc biệt là thường xuyên gắn công tác dân vận vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước.

Để thực hiện công tác dân vận đạt yêu cầu đề ra, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban và UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, trên cơ sở các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa để tổ chức thực hiện. Ngoài ra, việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện. Nhiều vụ việc sau khi vận động, giải thích, người dân đồng tình với kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, từ đó đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm cao, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Năm 2019, trong 24 chỉ tiêu nghị quyết có 10 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt, tốc độ tăng trưởng GRDP là 12,57%, thu nhập bình quân đầu người 79,54 triệu đồng; đến cuối năm 2019, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Thành phố cũng đã xây 249/309 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ; thực hiện nghiêm các chế độ dành cho hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố cũng đã làm các thủ tục công nhận các ấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Hiệp Thành đã được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, trong năm 2019, UBND thành phố đã giải quyết tốt các TTHC cho nhân dân; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; kịp thời niêm yết công khai quy trình giải quyết TTHC theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Trung tâm hành chính công thành phố đã giải quyết kịp thời các TTHC cho nhân dân; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các phường, xã đã được trang bị phần cứng và phần mềm để liên thông 4 cấp trong giải quyết các TTHC. Từ đó giúp công tác cải cách hành chính của thành phố ngày càng đi vào nền nếp, được nhân dân đánh giá cao. Hiện thành phố có 186 TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 1, 2.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND thành phố, các cơ quan chức năng, các phường, xã thực hiện khá tốt. Qua đó góp phần giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo lòng tin của người dân đối với chính quyền, hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp, hình thành các điểm nóng làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2020, TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục làm tốt công tác dân vận chính quyền; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời thực hiện Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về “xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm “tăng tốc” (năm 2020), đưa TP. Bạc Liêu ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

(baobaclieu.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi