Thứ Tư, 25/11/2020
Công tác dân vận chính quyền tạo động lực phát triển ở Thanh Ba
 
Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, nhiều mô hình trồng cây ăn quả của xã Đông Thành
 đã mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm ổn định cho người dân
 


Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, gắn công tác dân vận với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác trọng tâm và các khâu đột phá theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/3/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước”, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn đã hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất các các lĩnh vực, trong đó tập trung vào đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, qua đó chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, huyện tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấp hành pháp luật, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Huyện chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị phân công rõ việc, rõ người, gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tăng cường kỷ cương từng lĩnh vực công tác gắn với khắc phục hạn chế, yếu kém, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đồng chí Vi Ngọc Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Thành cho biết: Thực hiện công tác dân vận chính quyền trong phát triển kinh tế, xã đã xây dựng được một số mô hình chăn nuôi bán công nghiệp, sản xuất rau an toàn, trồng hoa, cây cảnh. Mở mang các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống,  trên địa bàn hiện có 11 doanh nghiệp đi vào hoạt động góp phần tạo việc làm cho rất nhiều lao động ở địa phương... Nhờ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển KT- XH của xã đều đạt, vượt kế hoạch so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,6%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 8,47%...

Công tác “Dân vận chính quyền” trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Thanh Ba đã phát huy vai trò chủ thể, tác động tích cực trong việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, sau khi sáp nhập, huyện có 15 xã đạt chuẩn NTM. Đồng chí Phạm Tiến Đạt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Qua thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp quần chúng nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trên địa bàn. Với sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thanh Ba đã thực hiện nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật như: Kinh tế phát triển toàn diện, có bước tăng trưởng cao, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,52%/năm; thu nhập bình quân đạt trên 37 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,74%”... Nhằm phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

(baophutho.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất