Thứ Năm, 23/5/2019
Cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Để thực hiện tốt nhất công tác CCHC, năm 2018, huyện rà soát 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND các cấp ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc công bố hết hiệu lực thi hành đối với 100% văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện không còn phù hợp. 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được niêm yết kịp thời, công khai, đúng quy định.

Cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết đối với TTHC mới ban hành, ít nhất 10% thời gian giải quyết đối với TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Giảm 1% biên chế, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp so với biên chế công chức, viên chức được giao năm 2015; hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, 100% cán bộ chuyên trách cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ văn bản được chuyển xử lý trên phần mềm VIC đối với các cơ quan hành chính cấp huyện, văn bản đến đạt 95%, văn bản đi đạt 85%; đối với cơ quan cấp xã, văn bản đến đạt 90%, văn bản đi đạt 60%. 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm VIC.

Ngoài ra, đối với các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 đạt từ 65% trở lên và 30% trong tổng số thủ tục đó thực hiện ở mức độ 4. Các đơn vị cấp xã, TTHC trực tuyến mức độ 3 đạt 50% trở lên và 20% trong tổng số thủ tục đó thực hiện ở mức độ 4. Có ít nhất 20% hồ sơ được nộp và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4.

Ông Kim Phách, ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, bày tỏ: “Khi đến cơ quan tiếp nhận trả kết quả, tôi rất hài lòng vì được cán bộ phục vụ, hướng dẫn tận tình nên tôi rất yên tâm”.

Đối với xã Tạ An Khương Đông, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ, trong đó, thực hiện cơ chế một cửa hơn 1.500 hồ sơ, còn lại là thực hiện cơ chế một cửa liên thông, giải quyết sớm hơn và đúng quy định đạt 100%. Cán bộ, công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao, từ tiếp nhận văn bản, các TTHC, hướng dẫn tận tình người dân khi làm các thủ tục, qua đó, góp phần tạo sự hài lòng của người dân khi đến làm thủ tục.

Ông Trần Hoàng Luỹ, ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông, phấn khởi nói: “Hiện nay, công tác CCHC luôn được xã quan tâm thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng nâng lên. Từ đó, góp phần rất lớn trong việc phục vụ người dân”.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn; ít nhất 6 tháng 1 lần phải tổ chức lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về kết quả giải quyết TTHC và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức làm việc tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, xử lý hoặc thay thế ngay những công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Tạ Thanh Vũ cho biết thêm: “Huyện sẽ luân chuyển, sắp xếp những cán bộ không đủ năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ và thay vào đó là những cán bộ nhiệt tình, năng nổ, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Để tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong CCHC, hơn ai hết, mỗi cán bộ, công chức phải đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Có như thế công tác CCHC của huyện mới đạt hiệu quả cao nhất, tạo nền tảng cho kinh tế - xã hội phát triển./.

Thành Quốc/Báo Cà Mau Online

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất