Thứ Tư, 16/10/2019
Nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền ở huyện Cư M'gar
Đoạn đường tại tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) được bê tông hóa từ sự hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp.

"So với trước đây, hiện nay người dân đi làm thủ tục hành chính (TTHC) khá dễ dàng, nhanh chóng; nếu có gì không hiểu hoặc hồ sơ còn thiếu đều được cán bộ, công chức hướng dẫn nhiệt tình, không gây phiền hà, nhũng nhiễu gì...” - anh Đỗ Hoài Nguyên, ở thôn Tiến Thành (xã Quảng Tiến) nhận xét khi được hỏi về việc thực hiện TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND xã Quảng Tiến.

Là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền gắn với CCHC, xã Quảng Tiến đã triển khai, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức năng động, trách nhiệm, tận tình, tận tâm với công việc. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hẹn thường xuyên đạt mức tối đa. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở cũng được quan tâm, chú trọng. UBND xã đã bố trí cán bộ phụ trách trực tiếp tiếp công dân, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tranh chấp đất đai, môi trường...

Còn tại thị trấn Quảng Phú, hiệu quả của công tác dân vận của chính quyền với kết quả nổi bật là vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công để làm đường giao thông, xây dựng khu dân cư văn hóa. Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Phú Nguyễn Thiên cho biết: “Những năm qua, thị trấn luôn đạt và vượt chỉ tiêu của huyện giao về làm đường giao thông. Riêng năm 2018, UBND huyện giao chỉ tiêu làm 1 km thì đến nay thị trấn đã vận động nhân dân đóng góp gần 900 triệu đồng xây dựng được 1,8 km, phấn đấu từ nay đến cuối năm làm thêm 300 m đường nữa. Trong phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, hiện nay 100% tổ dân phố trên địa bàn thị trấn đã đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa...”.

 

Mức độ đồng thuận của nhân dân với chính quyền các cấp và với hệ thống chính trị chính là thước đo hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Và đây chính là “chìa khóa” để các ngành, đoàn thể, địa phương cơ sở không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

 
Phó Trưởng Ban Dân vận  Huyện ủy Cư M’gar Nguyễn Ngọc Giao

Để có được kết quả này, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn của huyện  Cư M’gar đã chú trọng công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân để lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác đối thoại với nhân dân được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao với 9 cuộc đối thoại ở các tổ dân phố và phụ nữ thị trấn. Bên cạnh đó, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng có những cách vận động cụ thể, thiết thực, như: Nông dân tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo; phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; hội viên cựu chiến binh tiếp tục duy trì nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế; đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, từng hội, đoàn thể đều tham gia đảm nhận các công trình như: “con đường hoa”, “bê tông hóa đường giao thông”, “thắp sáng đường quê”... và đã đạt được những kết quả tích cực.

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cư M’gar Nguyễn Ngọc Giao cho biết, xác định dân vận chính quyền là khâu đột phá, trọng tâm trong đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/HU về “Năm dân vận chính quyền” 2018; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 37-KH/BDVHU-UBND về phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng và phục vụ nhân dân tốt hơn; xây dựng “nền hành chính công vụ” gắn với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Để có cơ sở nhắc nhở và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, UBND huyện đã tiến hành lắp đặt camera giám sát tại 100% xã, thị trấn và bộ phận một cửa của huyện, góp phần thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân. Cùng với đó, các địa phương quan tâm đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ và nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong hoạt động giám sát. Công tác tiếp công dân, đối thoại nhân dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, phát huy vai trò của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện đã xây dựng trên 51,8 km đường giao thông nông thôn, gồm: 6,8 km đường bê tông, 45 km đường cấp phối), trong đó nhân dân đóng góp gần 4,2 tỷ đồng, hơn 2.000 ngày công, hiến gần 7.000 m2 đất...

Lan Anh/ baodaklak.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất