Thứ Hai, 19/8/2019
Hải Phòng thực hiện tốt Năm dân vận chính quyền

Trong 9 tháng năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị TP Hải Phòng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm và các ngày lễ lớn của thành phố và của đất nước.

Ban Dân vận Thành ủy đã tăng cường chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” góp phần tích cực vào phát triển KT - XH, GPMB, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh. Một số địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả như mô hình dân vận khéo của UBND thành phố “Nâng cao mức độ hài lòng của tập thể, cá nhân đối với các cơ quan nhà nước”; mô hình của UBND quận Hải An “Công tác dân vận trong việc giải quyết đền bù, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất”; mô hình “Chất lượng, hiệu quả trong đối thoại giữa người đứng đầu UBND với nhân dân” của UBND quận Lê Chân…

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông - hiện đại, có nhiều biện pháp, giải pháp từng bước giảm dần tỷ lệ quá hạn trong giải quyết TTHC, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ… Hiện nay, có 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã thực hiện công khai TTHC theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố cũng tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Chủ tịch UBND thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào thứ 3 tuần cuối tháng, Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng tại Trụ sở tiếp công dân của thành phố, các quận, huyện. Trong 9 tháng vừa qua, toàn thành phố đã tiếp 5.873 lượt với 10.626 người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; nhận và xử lý 7.698 đơn thư các loại; số vụ viêc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền UBND thành phố là 364 đơn, 272 vụ việc, đã giải quyết 240 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,24%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”, cần có sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu trong việc quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức đối với công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 84QĐ/TU ngày 4/3/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở thành phố Hải Phòng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 06-CTr/PH-BDVTU-UBNDTP ngày 20.12.2016 về phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố giai đoạn 2016 - 2020; các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch phối hợp công tác và Quyết định danh mục các nhiệm vụ thực hiện “ Năm Dân vận chính quyền - 2018”.

Bùi Linh/ daibieunhandan.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất