Thứ Sáu, 30/10/2020
Yên Bái: Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật đến vùng sâu, vùng xa

 Cán bộ đến từng nhà người dân để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Yên Bái có trên 30 dân tộc anh em, trong đó trên 56% là đồng bào DTTS, tập trung chủ yếu ở 81 xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh. Riêng hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải nằm trong số các huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước, hiện có trên 80% đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống. Do vậy, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân, sẽ góp phần quan trọng vào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xuất phát từ thực tế trên, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; và các luật, điều luật liên quan như: Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai. Đặc biệt là vấn đề về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, một số nội dung chính có liên quan đến pháp luật, giúp đồng bào nâng cao được kiến thức, hiểu biết pháp luật, cách thức làm ăn mới, góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế-xã hội.

Chị Lò Thị Chiền, bản Co Hả 1, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái) chia sẻ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trước đây chị chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề về pháp luật. Từ khi tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức, chị đã hiểu rõ và thường xuyên nói chuyện với mọi người trong gia đình mình làm gì cũng phải thực hiện đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Được biết, tỉnh Yên Bái là địa phương có lực lượng đông đảo cán bộ, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền PBGDPL. Trong đó, có trên 300 cán bộ tư pháp, gần 3.300 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 46 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trên 2 nghìn tuyên truyền viên cấp xã, 108 cộng tác viên trợ giúp pháp lý, 67 cán bộ làm công tác PBGDPL tại các sở, ngành…

Nhằm tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ sở, Sở Tư pháp, phối hợp tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc biên soạn, phát hành các loại tài liệu, năm 2017 đã phát hành 6 Bản tin Tư pháp, với số lượng 5 nghìn cuốn, 02 bộ hỏi-đáp pháp luật với số lượng 2 nghìn cuốn, 21 loại tờ rời pháp luật với số lượng hơn 20 nghìn tờ… Phát huy hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Trong năm 2017, đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cho 300 cán bộ, công chức tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, 3 Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho 700 hòa giải viên cơ sở. Tổ chức trên 10 Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho trên 10 nghìn người dân tại cơ sở như: xã Phúc An, Thịnh Hưng, huyện Yên Bình; xã Hồng Ca, Kiên Thành, huyện Trấn Yên; phường Hồng Hà, xã Minh Bảo, TP. Yên Bái, với các nội dung pháp luật về đất đai, phòng, chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình, pháp luật về hôn nhân và gia đình, một số quy định của Bộ luật Dân sự… và các văn bản pháp luật khác.

Theo ông Trần Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Yên Bái cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm về công tác tuyên truyền, PBGDPL; hầu hết các cán bộ chưa có nghiệp vụ, chủ yếu là kiêm nhiệm nên thiếu kinh nghiệm về tuyên truyền. Nơi tập trung đông dân cư tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào DTTS mặc dù đã có nhiều cố gắng triển khai, song việc duy trì công tác này chưa được thường xuyên, chất lượng còn hạn chế.

Ông Trần Văn Tường khẳng định, thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nội dung Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2021./.

Nguồn: baodantoc.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi