Thứ Ba, 15/10/2019
Người “vác tù và” ở thôn Nam Hiệp 1
 
Ông Hồ A Bẩu (giữa) vận động, tuyên truyền các hộ dân trong thôn Nam Hiệp 1 đóng góp
xây dựng nông thôn mới


“Xốc” phong trào bằng việc làm cụ thể

Từ sự quan tâm hỗ trợ của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Ka Đô, huyện Đơn Dương và sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân, những năm qua, ông Hồ A Bẩu luôn đi đầu trong mọi công tác của Hội. Bản thân ông không chỉ nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung chỉ đạo của Hội cấp trên, mà trong các buổi sinh hoạt chi Hội, ông đều phổ biến rất tốt các chủ trương đó đến với hội viên, nông dân.

Trong 6 tháng năm 2019, chi hội của ông Hồ A Bẩu đã phát triển được 11 hội viên đạt 55 % so với kế hoạch, vận động hội viên tham gia đóng hội phí 3.240.000 đạt 95% kế hoạch; xây dựng quỹ hội được 10.800.000 triệu đồng, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được 1.350.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.

Nổi bật là việc chi hội của ông đã tổ chức, thực hiện có hiệu quả “Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh và những chỉ tiêu thi đua được cấp trên giao trong những năm gần đây…

Với vai trò là cán bộ hội, là người uy tín của cộng đồng người Hoa, ông luôn cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà cấp trên và địa phương giao phó. Trong phong trào thi đua nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thôn Nam Hiệp 1 thực hiện làm 1 tuyến đường bê tông có chiều dài 725m. Để làm được con đường này cần có sự chung tay góp sức của nhân dân. Được sự phân công của chi bộ và Hội Nông dân, ông đã tuyên truyền, vận động giúp hội viên nhận thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó bà con tự nguyện tham gia đóng góp tiền, ngày công để làm đường bê tông thôn xóm.

Kết quả, ông đã vận động 100% hộ dân tham gia góp tiền, góp sức làm đường, tổng số tiền góp được là 447.500.000 đồng. Ngoài ra, ông còn vận động các Mạnh Thường Quân số tiền 8 triệu đồng để hỗ trợ cho 2 hộ nghèo không đủ khả năng đối ứng làm đường; vận động được 35 ngày công tham gia san lấp ổ gà đường thôn xóm và vận động nhân dân đóng góp được 20 triệu để làm đèn thắp sáng đường thôn…

Chăm lo đời sống hội viên

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ông Bẩu thường xuyên chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên nông dân. Cụ thể, ông đã tìm cách giúp hội viên vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, ông đã tạo điều kiện cho 40 hội viên vay số tiền 1 tỷ 343 triệu đồng.  Năm 2018, ông cùng với chi hội trưởng chủ động phối hợp Ban Thường vụ Hội Nông dân xã xây dựng dự án sản xuất rau công nghệ cao để được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương Hội Nông dân ủy thác.

Dự án đã tạo điều kiện cho 20 hội viên vay số tiền 600 triệu đồng. Đầu năm 2019, ông góp tiền và vận động các Mạnh Thường Quân giúp đỡ 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 8 triệu đồng/hộ.

Không chỉ tích cực với các hoạt động xã hội, ông Hồ A Bẩu còn là một điển hình làm kinh tế giỏi. Hiện nay, ông có 9,5ha đất sản xuất, trong đó có 8ha trồng cà phê, 1,5ha nhà lưới sản xuất rau theo hướng công nghệ cao. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 500 triệu đồng. Ông còn chủ động mời hội viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hướng dẫn bà con kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với hội viên, nông dân, ông Bẩu được tin tưởng bầu làm chi hội phó. Ông cùng các thành viên trong Ban chấp hành đưa phong trào của chi hội ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, chi hội của ông được xếp loại vững mạnh xuất sắc năm 2018.

(danviet.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất