Chủ Nhật, 17/2/2019
"Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"

 Phòng LĐ-TB&XH huyện Đầm Hà tổ chức buổi tư vấn,
giới thiệu việc làm cho người dân xã Quảng Lâm

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Nhờ việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, huyện Đầm Hà đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phát triển KT-XH, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 12/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã sớm ban hành Kế hoạch số 21-KH/HU ngày 24/11/2015 về thực hiện Chỉ thị. Nổi bật, trong năm 2017, bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh, huyện và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình xây dựng nông thôn mới… công tác dân vận đã được cả hệ thống chính trị huyện Đầm Hà quan tâm triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung, phương thức công tác dân vận có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, sát hợp với thực tiễn. Cùng với đó, cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy và cán bộ phụ trách dân vận của các xã, thị trấn thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, dự báo tình hình, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp giải quyết.

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đội ngũ cán bộ dân vận của huyện đã tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Tiêu biểu phải kể đến là các mô hình vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nâng cấp đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh…, nhiều tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình đã có những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Cụ thể như Hội Nông dân huyện với mô hình “Vận động xây dựng mô hình phát triển kinh tế theo hướng trang trại”, với cách triển khai cụ thể, đến nay phong trào sản xuất đã được nhân rộng, bước đầu tạo ra sản phẩm đặc thù của địa phương. Hay như mô hình “Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng làm tuyến đường trục xã từ Bình Hồ - Thanh Y - Siệc Lống Mìn” với chiều dài toàn tuyến 3,5km của Khối Dân vận xã Quảng Lâm. Đến nay, bà con nhân dân đã hiến trên 22.773m2 đất; tài sản, vật kiến trúc trị giá 50 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các mô hình dân vận về bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cũng được các, địa phương, đơn vị, đoàn thể đăng ký, thực hiện hiệu quả. Nổi bật như mô hình "Ngày Chủ nhật xanh” của Hội Phụ nữ xã Quảng Tân; “Vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường khu dân cư” của Khối Dân vận xã Dực Yên; “Vận động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” của MTTQ xã Đại Bình…

 
Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Đầm Hà kiểm tra mô hình phát triển kinh tế trang trại
tại thôn Tân Tiến, xã Tâm Bình

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, sát với thực tiễn đã góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của huyện. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay, Đầm Hà đã có 3 xã về đích là  Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân; 2 xã Quảng Lợi, Quảng An thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện cũng ngày càng tăng, đến nay ở khu vực nông thôn ước đạt 30,14 triệu đồng/người, tăng gấp 4,64 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,51%.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh cho biết thêm: Trước những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, đòi hỏi công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Đầm Hà cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, huyện xác định cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nhân rộng, duy trì, phát triển bền vững các mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt./.

Nguồn: baoquangninh.com.vnGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất