Thứ Năm, 23/5/2019
Kim Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

 Mô hình Dân vận khéo trong lĩnh vực phát triển kinh tế ở xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Hiện nay, toàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có 122 mô hình, 13 điển hình được các đơn vị đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Nổi bật trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp uỷ Đảng, chính quyền, Khối dân vận các xã, thị trấn trong huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, đổi mới phương thức đầu tư, sản xuất; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức cho các đoàn thể đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại những nơi có cách làm hay về xây dựng, triển khai các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; qua đó áp dụng vào điều kiện thực tế của địa phương.

Một số mô hình tiêu biểu như: Trồng cây thuốc nam tại các xã Tiểu khu I; trồng rau màu, dưa lê, dưa hấu trên đất gò, đầm tại các xã bãi ngang; các mô hình trồng rau sạch; các mô hình cá xen lúa; nuôi dê, rắn thương phẩm…

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đăng ký xây dựng cơ quan, làng, xóm, gia đình văn hoá, gia đình 5 không 3 sạch; “Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự”.Huyện còn quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền, đổi mới phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2018: “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”.

Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đa số cán bộ, đảng viên đã nâng cao năng lực, kỹ năng vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nguồn lực của xã hội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thuận, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên./.

Nguồn: hnbtv.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất