Thứ Tư, 19/6/2019
Văn Yên: “Dân vận khéo” khởi đầu thành công
 
Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại xã Xuân Ái. 


Ở xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo”, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng dâu, nuôi tằm. Gia đình anh Lưu Đức Thành ở thôn 6 là một trong những hộ dân đầu tiên của xã thực hiện chuyển đổi hơn 2 mẫu đất sang trồng dâu, nuôi tằm. 
Sự cần cù học hỏi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã giúp anh thu được kết quả cao trong việc nuôi tằm. Mỗi tháng, anh nuôi 3 lứa tằm, thu gần 20 triệu đồng, gấp khoảng 8 lần so với trồng ngô, lúa, trở thành hộ nuôi tằm có thu nhập ổn định ở xã với gần 200 triệu đồng một năm.

Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua "Dân vận khéo” đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, xã Đại Sơn đã quan tâm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Nhờ đó, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như: mô hình nuôi ếch của anh Bàn Tiến Nhị, thôn Khe Giang; mô hình kinh tế VAC của gia đình anh Đặng Phúc Thắng, thôn 1; mô hình nuôi ba ba của gia đình anh Đặng Kim Vượng thôn 1... 

Để thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo”, những năm qua, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tế, qua đó vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Thông qua phong trào, huyện đã xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm như vùng: sắn cao sản trên 6.850 ha; quế trên 40.000 ha; cây nguyên liệu giấy 12.500 ha; lúa thâm canh 1.000 ha có giá trị thu nhập trên 120 triệu đồng/ha/năm; sản xuất ngô hàng hóa có diện tích gieo trồng hàng năm đạt 6.000 ha... 

Các mô hình "Dân vận khéo" đã giúp người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng hàng hóa và thị trường cho thu nhập cao. Ông Bàn Hữu Quyên - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Văn Yên cho biết: "Nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đã được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và được thực hiện ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", đặc biệt là việc xây dựng mô hình "Dân vận khéo" đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và tăng cường, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững". 

Hiện nay, toàn huyện đang duy trì hiệu quả 230 mô hình "Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị xã hội” - ông Quyên cho biết.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua "Dân vận khéo”, trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các điển hình, tạo sự lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng phát hiện các điển hình, nhân tố mới để nhân rộng nhằm phát triển phong trào thi đua cả bề rộng lẫn chiều sâu để phong trào thực sự là đòn bẩy trong tiến trình xây dựng quê hương Văn Yên giàu đẹp, văn minh.


Thanh Tân/ baoyenbai.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất