Thứ Sáu, 19/4/2019
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ
 
Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê dọn dẹp nhà cửa
khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ảnh: THÙY PHƯƠNG


Cùng với đó, tổ chức xây dựng chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xác định từng nội dung, mô hình cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, coi trọng việc phát huy sức mạnh và sự đồng thuận của toàn dân để tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản, thiết thực, hướng vào nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. 

Bằng cách làm linh hoạt, từ tỉnh tới cơ sở đã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, mô hình làm điểm để chỉ đạo chung và nhân ra diện rộng.  Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Tiêu biểu là các mô hình vận động nhân dân nuôi gà đồi của dân quân xã Cổ Tiết (huyện Tam Nông), nuôi cá lồng của dân quân xã Xuân Lộc, Bảo Yên, Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy), may nón lá truyền thống của dân quân xã Sai Nga (huyện Cẩm Khê); mô hình trồng rau sạch, nuôi rắn của dân quân xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao).

Các đơn vị đã tham gia cùng với địa phương duy trì, xây dựng nhiều mô hình, điển hình, phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn ao chuồng có quy mô, giá trị kinh tế cao. Đã phối hợp xây dựng, tu sửa, nâng cấp được 40 nhà văn hóa khu dân cư; xây dựng 30 bể chứa nước sạch, giúp 2.474 hộ dân vệ sinh và kê kích đồ dùng, sửa chữa lợp lại được 263 nóc nhà bị tốc mái do mưa bão, đổ bê tông 243km đường, sửa chữa, nâng cấp 1.923km đường liên thôn; tham gia nạo vét 1.382km kênh mương nội đồng, giúp nhân dân thu hoạch 21,5ha hoa màu, với tổng số 37.553 ngày công; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.530 lượt người. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, các mô hình dân vận khéo của lực lượng vũ trang tỉnh trong vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức phong phú và thiết thực. Tiêu biểu như các mô hình dân vận khéo trong “Vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa khu dân cư” của lực lượng vũ trang  huyện Tam Nông, mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, xây dựng khu dân cư văn hóa tiêu biểu” ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh; mô hình “Vận động Nhân dân tự lắp đèn đường nông thôn” của lực lượng vũ trang huyện Lâm Thao.

Lực lượng vũ trang tỉnh còn phối hợp tham gia vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; thành lập các mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, khu dân cư không có người sinh con thứ ba”. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, lực lượng vũ trang tỉnh là nòng cốt tham mưu và thực hiện các phương án sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng... Đồng thời tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện công tác dân vận theo đúng quy chế phối hợp. 

Từ những kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” rút ra một số kinh nghiệm cơ bản như: 

Công tác tổ chức triển khai thực hiện phong trào phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp; biết huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội địa phương, đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn và nhân dân để thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải là việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước khác ở cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phải hướng mạnh về cơ sở, nhất là những cơ sở yếu, khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Các mô hình, điển hình dân vận khéo phải được chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện ở từng mô hình theo định kỳ hàng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo mô hình đạt được kết quả đề ra. 

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn xây dựng cơ quan dân vận, cán bộ dân vận, tổ đội công tác dân vận ở cơ sở cả về số lượng, chất lượng; làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia làm công tác dân vận có kiến thức toàn diện, có kinh nghiệm trong thực hiện công tác vận động quần chúng, kỹ năng phương pháp, biết nói tiếng dân tộc, nắm vững phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Sau 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” (2016-2018), lực lượng vũ trang tỉnh  đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nội dung cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua phong trào đã nâng cao hơn về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Quân đội.

Vũ Thành Trung/ baophutho.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất