Thứ Sáu, 24/5/2019
Sôi nổi phong trào thi đua dân vận khéo ở Mai Sơn
 
 Cán bộ và nhân dân xã Chiềng Sung đổ bê tông đường nội bản.


Thống nhất trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn đã chỉ đạo Ban Dân vận đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào đến các thành viên, đoàn viên, hội viên, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng làm theo. Việc triển khai, xây dựng mô hình “dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở luôn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước bản, tiểu khu... Tính từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã có 170 mô hình “dân vận khéo”. Riêng đăng ký mới từ đầu năm 2018 đến nay đã là 74 mô hình, gồm 59 tập thể và 15 cá nhân.

Nét nổi bật trong thực hiện “dân vận khéo” là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo việc đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động quần chúng, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giảm thiểu tệ nạn xã hội; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân, xây dựng bản, tiểu khu văn hóa; dần loại bỏ các tập tục lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào các dân tộc được khởi sắc.

Đồng chí Lò Văn Biên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Cò Nòi chia sẻ: Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền xã nỗ lực huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018, xã chỉ còn 4,8% số hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/người/năm. Hiện, xã đã đạt 16/19 tiêu chí, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tích cực chỉ đạo bà con vệ sinh môi trường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; di chuyển đàn gia súc gia cầm ra khỏi gầm sàn... cứ mỗi thứ bảy hằng tuần, các gia đình cử một thành viên mang theo chổi, cuốc, xẻng để vệ sinh, làm cỏ các tuyến đường trục bản, đường ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Để duy trì hoạt động này, ngoài các cuộc họp chung của bản, các tổ chức đoàn thể như: Phụ nữ, thanh niên, nông dân đều lồng ghép nội dung tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường cộng đồng tới toàn thể hội viên, đoàn viên. 

Còn tại xã Chiềng Ve, riêng trong năm 2018, đăng ký xây dựng 11 mô hình “dân vận khéo”, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị. Theo đồng chí Lò Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy xã, để thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã phối hợp với chính quyền lựa chọn nội dung đăng ký thiết thực, phù hợp. Trong đó, chú trọng xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên. Nhiều tổ chức đoàn thể, chi bộ các bản đã đăng ký xây dựng các mô hình vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư tiên tiến, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...

Thực hiện phong trào “dân vận khéo” và xây dựng mô hình “dân vận khéo” cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tế địa phương đã góp phần tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 Nguyễn Yến/ baosonla.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất