Thứ Sáu, 20/9/2019
Củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân

 Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TƯ

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Nổi bật là, các cấp ủy nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm công tác năm 2017 và thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), từng bước sắp xếp bố trí theo đề án vị trí việc làm, nghiêm túc thực hiện đánh giá cán bộ hằng tháng; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thành phố... Đảng ủy Khối cũng đã đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; làm tốt công tác phát triển đảng viên…

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ, Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công… đã được các cấp ủy trực thuộc triển khai sâu sắc, có trách nhiệm, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả...


 Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
và tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TƯ. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị, bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, các chương trình công tác của Thành ủy, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách thủ tục hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TƯ, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động, xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết tại cơ sở...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TƯ./.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất