Thứ Tư, 26/6/2019
Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của QUTƯ chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT).

Hội nghị đánh giá, năm 2018, Thường vụ QUTƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDCCS chặt chẽ và đạt kết quả tốt. Nhận thức về việc xây dựng và thực hiện QCDCCS của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP), người lao động có tiến bộ. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp về thực hiện QCDCCS thường xuyên được rà soát, bổ sung kịp thời. Thực hiện QCDCCS góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cơ quan, đơn vị VMTD.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phát huy tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ huy các cấp chú trọng đổi mới tác phong công tác, coi trọng đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Công tác xây dựng và thực hiện QCDCCS năm 2018 đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của QUTƯ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDCCS của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ trong nhận thức, hành động của mọi quân nhân, CNVCQP, người lao động về thực hiện QCDCCS. Phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo, các thành viên và cơ quan thường trực, cấp ủy viên phụ trách QCDCCS các cấp, chú trọng phát huy sự năng động, sáng tạo của cơ sở, vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong xây dựng và thực hiện QCDCCS, xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Quang Thắng/ qdnd.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất