Thứ Hai, 27/5/2019
Lạc Sơn: Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Một trong những giải pháp đó là gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như Hội LHPN huyện tích cực vận động, phát huy dân chủ trong việc xây dựng các mô hình, phong trào do Hội phát động như "Phụ nữ tích cực lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, bình xét hộ hội viên nghèo để làm nhà mái ấm tình thương. Hội CCB huyện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội. Đoàn Thanh niên với các phong trào "Thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, công khai các khoản đóng góp, hỗ trợ nhân dân...

Đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Sơn chia sẻ: "Việc phát huy dân chủ luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động ở các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở. ĐV-TN được đóng góp ý kiến, nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn thông qua hội nghị tiếp xúc với những chủ đề khác nhau. Trước mỗi hoạt động do Đoàn cấp trên hay Huyện Đoàn phát động đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ, lấy ý kiến ĐV-TN đóng góp vào kế hoạch thực hiện. Nhờ đó, các phong trào hoạt động đều đem lại những hiệu quả nhất định”.

Thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước xóm, phố phù hợp với điều kiện. Hiện, 100% xóm, phố đã bổ sung quy ước, hương ước; 29/29 xã, thị trấn niêm yết công khai những việc nhân dân được biết và các thủ tục hành chính, quy định lệ phí... ở trụ sở làm việc và nhà văn hóa các xóm. Thực hiện QCDC gắn với CCHC, UBND các xã, thị trấn duy trì cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giải quyết công việc trong giờ hành chính. Cán bộ làm công tác tiếp công dân phục vụ nhân dân tận tình, không gây phiền hà, sách nhiễu, hách dịch, làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của người dân. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tiếp nhận 4.195 hồ sơ các lĩnh vực, đã giải quyết 4.053 hồ sơ, đang giải quyết 129 hồ sơ, không có hồ sơ nào quá hạn. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, từ đầu năm đến tháng 9, Thanh tra huyện phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện tiếp 30 lượt với 46 người, tiếp nhận 47 đơn có nội dung liên quan đến đất đai và chế độ, chính sách; các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp nhận 58 đơn, đều là đơn phản ánh, kiến nghị.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh thực hiện tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân và người lao động, điển hình như Huyện Đoàn tổ chức đối thoại với các bí thư đoàn cơ sở; doanh nghiệp tổ chức 2 cuộc đối thoại với 266 công nhân; lãnh đạo 6 xã tổ chức 9 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, gồm: xã Vũ Lâm 2 cuộc, Văn Nghĩa 2 cuộc, Tân Lập 1 cuộc, Tuân Đạo 1 cuộc, Bình Chân 1 cuộc, Phúc Tuy 2 cuộc. Thông qua tiếp xúc, đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân trên cơ sở đối thoại thẳng thắn, cởi mở, không né tránh, phát huy vai trò người đứng đầu trong giải quyết các vấn đề ở cơ sở.

Hàng năm, 62 cơ quan, đơn vị trong huyện tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để thông báo các nội dung công khai bắt buộc như kinh phí do NSNN cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ... Với những cách làm sáng tạo, nghiêm túc trong quá trình thực hiện đã giúp cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN của địa phương.

Thanh Sơn/ baohoabinh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất