Thứ Tư, 26/6/2019
Sơn La: Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Dự hội nghị có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Năm 2018, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế dân chủ. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, mở 15 lớp tập huấn, 1.532 đại biểu tham gia về thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức kiểm tra giám sát đối với cấp ủy, cá nhân là người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định, thực hiện tốt việc tiếp công dân, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của người dân đã được tiếp thu và gửi tới các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong thực hiện quy chế dân chủ, như: Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc kiện toàn Ban chỉ đạo; chưa cụ thể hóa các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ, nhất là ở cấp xã; tổ chức đối thoại với nhân dân, phổ biến thông tin mới, liên quan đến nhân dân chưa thường xuyên; việc tổ chức đối thoại nơi làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân còn gặp khó khăn do chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào Hướng dẫn quy trình vận động nhân dân trong giải quyết vụ việc còn bức xúc; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2018.  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị: Năm 2019, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của tổ chức đảng, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân./.

Nguyễn Yến/ baosonla.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất