Thứ Tư, 17/8/2022
"Cẩm nang" hữu ích của cán bộ làm công tác dân vận

Qua từng trang Tạp chí, tôi cảm nhận được tình cảm của bạn đọc và cộng tác viên trong cả nước dành cho Tạp chí, đặc biệt là tâm huyết, trách nhiệm với công tác dân vận của các anh, chị phóng viên, biên tập viên và cán bộ Tạp chí. 

Theo dõi từng số, tôi nhận thấy Tạp chí ngày càng có nhiều sáng tạo, đổi mới về hình thức và nâng cao về chất lượng nội dung. Với hình thức đẹp, thông tin đa dạng, nội dung sâu sắc, chuyển tải những chủ trương, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng; phản ánh thực tiễn sinh động, phong phú của công tác dân vận từ các địa phương, cơ sở, đáp ứng nhu cầu bạn đọc và yêu cầu của công tác dân vận trong tình hình mới. Đọc Tạp chí, tôi có thêm nhiều thông tin quan trọng và bổ ích từ chuyên mục phản ánh những vấn đề, sự kiện nổi bật của Đảng, Nhà nước đến những bài viết nghiên cứu giàu tính lý luận sâu sắc về công tác dân vận của Đảng, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ; những phản ánh từ thực tiễn và giới thiệu những kinh nghiệm được đúc rút từ công tác dân vận của các địa phương, cơ sở trong cả nước; những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cùng những kinh nghiệm quý báu từ ngàn đời của ông cha ta làm dân vận... Đồng thời, những kết quả về công tác dân vận của hệ thống chính trị được đăng tải trên Tạp chí Dân vận đã cung cấp những thông tin, kinh nghiệm, cách làm hay và những nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Với nhận thức về việc đọc báo Đảng, trong đó có Tạp chí Dân vận là cần thiết, vừa để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đã đề xuất, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành công văn chỉ đạo việc tăng cường tuyên truyền và phát hành, sử dụng Tạp chí Dân vận từ tỉnh đến cơ sở.

Với tôi - một cán bộ chuyên trách công tác dân vận ở địa phương, Tạp chí Dân vận luôn là nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu rất bổ ích, thiết thực. Nhiều bài viết từ Tạp chí đã giúp tôi sáng tỏ thêm những vấn đề mang tính lý luận về công tác dân vận, đồng thời cho tôi thêm những kỹ năng cần thiết của cán bộ làm công tác dân vận, giúp tôi có thể lựa chọn và vận dụng phù hợp những kinh nghiệm quý mà Tạp chí chia sẻ trong quá trình tham mưu với cấp ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận ở địa phương. Tạp chí đã thực sự trở thành một người bạn thân thiết, là cuốn cẩm nang hữu ích luôn đồng hành cùng tôi trong công tác.

Xin chân thành cảm ơn Tạp chí Dân vận. Mong muốn thời gian tới Tạp chí tiếp tục có những đổi mới nội dung, hình thức; có thêm những bài viết mang tính tư vấn giải quyết tình huống dân vận nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống; tăng cường các bài viết tổng kết thực tiễn và đúc rút kinh nghiệm quý từ thực tiễn công tác dân vận của các địa phương, đơn vị trong cả nước... để những cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở chúng tôi tiếp tục có thêm nhiều thông tin, kinh nghiệm bổ ích, thiết thực phục vụ tốt hơn trong công tác. Chúc Tạp chí Dân vận ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến của bạn đọc cả nước! 

Đào Bích Vân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất