Thứ Tư, 8/12/2021
Đồng chí Trương Thị Mai: Kết quả công tác dân vận là thành quả chung của hệ thống chính trị

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương: Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực và các Phó Trưởng Ban: Nguyễn Lam, Hà Ngọc Anh, Bùi Tuấn Quang.

Dự Hội nghị có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; trưởng ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương.

 
Quang cảnh Hội nghị


Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020, trong đó nêu rõ: Năm 2019, các cấp ủy đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, ch đạo, đổi mi nội dung, phương thc, tạo được chuyn biến tích cc v nhn thc, trách nhiệm đối vi công tác dân vn. Những kết quả tích cực trong việc thực hiện công tác dân vận đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dng và bảo vệ Tổ quc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cng c lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mặt thiết giữa Đng với nhân dân.

Thống nhất với đánh giá của báo cáo, các phát biểu của đại biểu dự Hội nghị đều cho rằng nhờ thực hiện tốt chủ đề công tác Năm Dân vận chính quyền 2019 nên công tác dân vn của hệ thống chính trị đã có chuyển biến tích cực nhất là trong nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Theo đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình, kết quả nổi bật công tác dân vận trong năm qua là sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành về công tác dân vận, công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là trách nhiệm của những người làm chuyên trách. Đặc biệt, tỉnh Hòa Bình đã đưa nội dung thi đua “Dân vận khéo” vào biểu thi đua chấm điểm hàng năm của các sở, ngành, đưa tiêu chí về công tác dân vận trong đánh giá xếp loại của các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, hai năm liên tiếp thực hiện chủ đề Năm Dân vận chính quyền đã tạo động lực cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện công tác dân vận. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, rà soát hoàn chỉnh nhiều quy định mang tính pháp lý có liên quan đến người dân. Nổi bật là hiệu quả của công tác dân vận trong đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án cho thấy sự phối hợp chính quyền các cấp và Mặt trận, dân vận được nhịp nhàng. Bên cạnh đó, Bình Định thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với người đứng đầu nên người dân ủng hộ, đồng thuận với chủ trương của tỉnh.

Xác định việc thay đổi nhận thức về công tác dân vận là việc làm quan trọng, nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay. Đồng chí Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi gặp gỡ, nói chuyện chuyên đề của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Buổi nói chuyện được truyền hình trực tuyến đến 150 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trong tỉnh Đồng Tháp với sự tham dự của hơn 4.000 cán bộ, công chức công tác tại Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội các cấp và những đồng chí trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản ở ấp, khóm... Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng, thái độ làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội các cấp trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Còn đối với thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ: Để tạo chuyển biến nhận thức về công tác dân vận, năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức việc học tập Di chúc của Bác Hồ và bài báo Dân vận của Bác cho cán bộ dân vận trong hệ thống chính trị. Có khoảng 3.000 bài viết cảm nhận của cán bộ, người hưu trí, giáo viên, lực lượng vũ trang toàn thành phố về bài báo Dân vận. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh đã chọn một việc nhỏ trong công tác dân vận để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đó là vận động người dân không xả rác ra đường. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng của nhân dân và sự vào cuộc của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Để làm được việc này đã có 4.500 cuộc đối thoại của chủ tịch cấp xã, phường với người dân, đến nay 1,3 triệu người dân thành phố đã ký cam kết không xả rác ra đường. Bài học rút ra là cần chọn một nội dung phù hợp lòng dân để tuyên truyền, vận động nhân dân và kiên trì tổ chức thì hiệu quả sẽ cao.

Làm tốt trách nhiệm với nhân dân là làm tốt công tác dân vận

Đánh giá cao về công tác dân vận 2019, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định: Công tác dân vận đã góp phần rất to lớn trong sự phát triển đất nước. Đời sống người dân ngày càng ổn định, sự đồng thuận xã hội tăng cao, từ đó khẳng định chủ trương đúng, điều hành của Chính phủ đúng, nhưng trong đó có vai trò của công tác dân vận, công tác vận động, thuyết phục nhân dân giải quyết các vấn đề của nhân dân. Và đó là vai trò của cơ quan dân vận các cấp, MTTQ, các tổ chức thành viên, các tổ chức quần chúng và nhân dân trên địa bàn cả nước đồng thuận.

Đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị, trong năm 2020, công tác dân vận gắn chặt với sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức thành viên hoạt động. Bên cạnh đó, tiếp tục kế thừa thành quả của ban dân vận các cấp đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng của mình. Đặc biệt là tháo gỡ những vướng mắc về quy định của Đảng, Nhà nước để MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, kết quả công tác dân vận năm 2019 đạt được là thành tựu chung của cả hệ thống chính trị, trong đó gắn liền với công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đảng đề ra chủ trương, chính sách; thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả… Kết quả công tác xây dựng đảng luôn gắn liền với công tác dân vận. Bên cạnh công tác xây dựng đảng, công tác dân vận gắn liền với các cơ quan nhà nước, chính quyền với những thành tựu về kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân… Nhà nước thể chế đường lối thành chính sách, tổ chức thực thi chính sách; tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại kéo dài; bồi dưỡng đạo đức đội ngũ cán bộ chính quyền; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn… cũng là các yếu tố tác động đến công tác dân vận.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị


Nhắc lại 5 quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: “Dân vận là vận động, tạo sự đồng thuận, tham gia, đóng góp của nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, làm tốt trách nhiệm với nhân dân là làm tốt công tác dân vận. Mỗi người một chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng hướng đến cuộc sống của người dân, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân với Đảng, Nhà nước, có nghĩa tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Với chủ đề công tác năm 2020 là “Năm dân vận khéo”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng, toàn bộ hệ thống chính trị nói chung cần làm tốt nhiệm vụ chính trị để người dân đồng thuận, ủng hộ, có niềm tin vào Đảng và hệ thống chính trị; cần lựa chọn những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong công tác “dân vận khéo” để lan tỏa, tuyên dương, tạo sự thống nhất, đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, công tác dân vận năm 2020 sẽ tập trung vào nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân; lấy ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận các cấp…

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin tới các đại biểu một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng như: kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; dự kiến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và một số vấn đề cần quan tâm.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động cho các đồng chí Hà Ngọc Anh,
Ngô Anh Tuấn và Lê Đình Nghĩa


Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Ban Dân vận Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương.

Tin Hà Thanh, ảnh Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi