Thứ Tư, 8/12/2021
Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

 Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; các đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nguyễn Thúy Hiền -  Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương, MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp.

Theo dự thảo Đề án tổ chức Hội nghị “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tại cuộc họp, Hội nghị được tổ chức với mục đích làm rõ vai trò và ý nghĩa của công tác dân vận trong việc thực hiện một trong những nhiệm vụ cơ bản được giao tại  Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hòa giải ở cơ sở, hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình thực hiện để từ đó đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm tiếp tục khẳng định, phát huy và tăng cường vai trò của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đưa công tác này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Trong công việc đã triển khai, thực hiện Kế hoạch số 2944-KH/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các cơ quan đã chủ trì tổ chức các cuộc họp giữa các đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp, Ban Dân vận Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao để thống nhất công tác chuẩn bị Hội nghị; thành lập Ban Tổ chức Hội nghị của Bộ Tư pháp do 01 đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng Ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ để tổ chức Hội nghị. Dự kiến Chương trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị; báo cáo, tham luận, phát biểu tại Hội nghị. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chuẩn bị xây dựng Phim phóng sự chiếu tại Hội nghị. 

Ban Dân vận Trung ương đã xây dựng dự thảo công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị (trực tuyến) công tác dân vận trong hoạt động hòa giải; dự thảo công văn gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị, địa điểm, thời gian thử đường truyền giữa các điểm cầu; công tác tuyên truyền về hội nghị; tài liệu Hội nghị...

Tại cuộc họp, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng nêu ra những vấn đề cần xin ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương, các đại biểu một số vấn đề như mục đích, nội dung, chủ đề, tên gọi, thành phần chủ chốt, đại biểu tham dự và các tham luận trình bày tại Hội nghị, thành lập Ban Tổ chức chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị và những công việc triển khai tiếp theo.

Thảo luận và cho ý kiến vào nội dung của Đề án, các đại biểu đã nhất trí, hội nghị là một chỉnh thể thống nhất, có chủ đề xuyên suốt là công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Các đơn vị, cơ quan liên quan cùng nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để tổ chức hội nghị thành công, đạt được các yêu cầu, mục đích đã đề ra...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trong tổ chức Hội nghị, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của công tác hòa giải. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội; hòa giải thành công sẽ giúp cho việc giải quyết các tranh chấp trong đời sống xã hội một cách bền vững nhất, bởi vì hòa giải là phương pháp giải quyết mâu thuẫn với cách thức thực hiện thân thiện, đồng thuận, đề cao sự chia sẻ, đặt lợi ích tinh thần lên trên lợi ích vật chất. Hòa giải thành giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và chi phí của người dân cũng như của Nhà nước. Và với ý nghĩa tốt đẹp hơn là hòa giải trong cộng đồng dân cư góp phần tích cực trong giữ gìn tình làng, nghĩa xóm; đẩy mạnh đoàn kết dân tộc.

Bộ Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, mỗi cơ quan mỗi chức năng nhiệm vụ và dù hoạt động hòa giải được mỗi ngành triển khai thực hiện như thế nào thì xét cho cùng bản chất vẫn là công tác dân vận; hòa giải và dân vận có mối liên hệ mật thiết với nhau, dân vận tốt thì hòa giải tốt. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, Hội nghị phải có nhiều thực tiễn sinh động từ đời sống, có sức lan tỏa, lay động lòng người. Đồng thời phải nêu bật chủ đề xuyên suốt và ý nghĩa tích cực của công tác dân vận trong hoạt động hòa giải đối với sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát lại các công việc; phân công, phân nhiệm cụ thể; kế hoạch ban hành phải rõ tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan trong triển khai thực hiện.

Hội nghị Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải dự kiến được tổ chức tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu ở các địa phương vào trung tuần tháng 7/2020./.

Hoàng Phong 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi