Thứ Sáu, 7/8/2020
Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai
 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu tại buổi làm việc. 

 

 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1338-QĐ/TU về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị các cấp được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác dân vận khối chính quyền được quan tâm, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khó khăn, bức xúc nảy sinh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tổ chức 3.782 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện 17.593 cuộc tiếp công dân, xác minh và giải quyết 3.461 đơn khiếu nại, tố cáo. Thường trực, đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ 101 cuộc với 1.387 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 2.307 đơn…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở” với 2.696 lượt cán bộ tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng điển hình “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò là trung tâm tập hợp và vận động quần chúng, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trao đổi một số nội dung làm việc với đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác dân vận. Nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu đối với công tác dân vận được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác dân vận, tiêu biểu là phát huy vai trò của lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới; bước đầu thực hiện có hiệu quả mô hình nông hội. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, để việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; coi công tác dân vận là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường bám nắm cơ sở, giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cho rằng việc triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW đã làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng. Mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, chặt chẽ. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo nhiều thuận lợi cho người dân, tăng cường niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành, Mặt trận và các tổ chức tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW đạt kết quả cao nhất, góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa phương.

(baogialai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác