Thứ Tư, 8/12/2021
Cao Bằng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré 
phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng


Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 299 cuộc đối thoại với nhân dân. Các đơn vị chức năng đã tiếp 11.680 lượt công dân tại trụ sở; tiếp nhận 6.860 đơn thư, khiếu nại tố cáo và giải quyết trên 87% đơn thư.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có 199 Ban Thanh tra nhân dân với 1.360 ủy viên, có 136 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với 670 thành viên. Trong 10 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức thanh tra, giám sát được hơn 1.909 vụ việc. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát được 1.888 vụ việc theo thẩm quyền.

Tỉnh ủy Cao Bằng đã thành lập 11 đoàn kiểm tra công tác dân vận tại 37 đơn vị, địa phương. Ban Dân vận Tỉnh ủy thành lập 30 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận tại 74 đơn vị. Qua kiểm tra, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị và hằng năm có chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện quy chế...

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị, đề xuất với Trung ương tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 25–NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị trong giai đoạn mới để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu buổi làm việc,đồng chí Điểu K’Ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định 290-QĐ/TW đề nghị Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc, ban hành kế hoạch công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tỉnh cụ thể hóa Quyết định 290-QĐ/TW bằng các văn bản để phù hợp với thực tế của địa phương.

Các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn Quyết định 290-QĐ/TW; tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Địa phương tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phù hợp với điều kiện thực tế.../.

(TTXVN)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi