Chủ Nhật, 21/7/2024
Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong 


Cùng dự Hội nghị có đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực và các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam, Hà Ngọc Anh, Bùi Tuấn Quang, Nguyễn Phước Lộc; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy; cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang thay mặt lãnh đạo Ban triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019, trong đó nêu rõ: Công tác dân vận của Đảng năm 2019 phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Nghiên cứu tham mưu, nâng cao chất lượng các Đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân. Đổi mới hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và các ban chỉ đạo về công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7, Chỉ thị số 05-CT/TW trong hệ thống chính trị các cấp…

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương triển khai Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Trong phần thảo luận, Trưởng ban dân vận một số tỉnh, thành ủy đã minh họa, làm rõ những chuyển biến rõ nét của công tác dân vận năm 2018, đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn thách thức trong năm tới và đề xuất một số kiến nghị với Ban Dân vận Trung ương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Càng ngày cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị càng nhận thức rõ hơn về công tác dân vận. Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã nêu hai động lực để thúc đẩy phong trào nhân dân là đáp ứng lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Chính vì vậy, khi thực hiện công tác dân vận cần phải quan tâm chăm lo đến cuộc sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong


Đ
ồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, một chính sách được ban hành mà không có sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của người dân thì rất khó đi vào cuộc sống, đồng thời lưu ý các địa phương cần quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị và dân vận của chính quyền, cần xem công tác dân vận của chính quyền là trọng điểm của công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trong năm 2019, ban dân vận các tỉnh, thành ủy cần tham mưu quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân thông qua 5 kênh; tập trung vào 6 nội dung của công tác dân vận của chính quyền trong đó chọn vấn đề hiện bức xúc nhất tại địa phương làm chủ đề công tác năm; tiếp tục phối hợp giám sát; tổ chức giao ban, hội thảo chuyên đề.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý cán bộ làm công tác dân vận cần bám sát cơ sở; kịp thời tham mưu cho cấp ủy các biện pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm ở địa phương đơn vị; sâu sắc quan điểm của Đảng, có trách nhiệm với dân nhất là người dân nghèo, người dân còn nhiều khó khăn…

 
Tập thể Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí được trao tặng Huân chương.
 Ảnh: Hoàng Phong 


Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ban Dân vận Trung ương đã công bố quyết định và trao tặng Huân chương độc lập hạng Ba đối với đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Nguyên Phó Trưởng Ban; Huân chương độc lập hạng Nhất đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng Nguyên Phó Trưởng Ban; Huân chương độc lập hạng Ba đối với đồng chí Lê Thị Phương Nam, Nguyên Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban. Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương dân vận cho một số nguyên lãnh đạo Ban, cán bộ hưu có nhiều thành tích trong công tác dân vận của Đảng.

Mai Ngọc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất