Thứ Ba, 28/1/2020
Hà Nội đánh giá kết quả Năm dân vận chính quyền 2018

 Quang cảnh Hội nghị

Những kết quả nổi bật

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018 do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Ngọc Triệu trình bày tại hội nghị cho thấy, triển khai Kế hoạch của Trung ương, Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội đã ký kết Kế hoạch số 109-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 28/3/2018 về triển khai thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố Hà Nội là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; đặc biệt là nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, bước đầu đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành các văn bản về công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn Ban Dân vận, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện. 

“Năm dân vận chính quyền 2018” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chính quyền các cấp ngày càng gần dân, sát dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân. 30/30 Ban Dân vận cấp huyện đã cùng với UBND cùng cấp ban hành kế hoạch về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018"…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”. Cùng với thành phố, đã có 29/30 quận, huyện, thị xã (đạt tỷ lệ 96,6%) và 582/584 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 99,6%) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Hà Nội cũng coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố tăng liên tục 5 năm liền kể từ năm 2012; xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Hà Nội nằm trong Top 10 thành phố năng động nhất thế giới…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, quận, huyện đã tham luận làm rõ những kết quả, kinh nghiệm có được trong triển khai thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, cũng như đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.


 Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị


Chuẩn bị cho Năm dân vận chính quyền 2019

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghị nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018 ở thành phố Hà Nội. Trong đó, thành phố Hà Nội có 3 điểm nổi bật: Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố đã bám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Hà Nội là địa phương đầu tiên tổ chức Hội nghị độc lập để đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền. Thứ hai, Thành phố đã bám sát vào 6 nội dung của Trung ương để cụ thể hóa thành chương trình, nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương; nhờ quan tâm làm tốt công tác dân vận nên góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với 20/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; bộ mặt Thủ đô có nhiều đổi mới khang trang, hiện đại hơn. Thứ ba, cải cách hành chính, đạo đức công vụ chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm làm công tác dân vận, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố tiếp tục được nâng lên; thành phố ban hành quy định để thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở...

Bước sang năm 2019, thống nhất với 8 nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo; đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, thành phố Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018. Tại Hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh cũng cho biết năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề Năm Dân vận chính quyền 2019 và yêu cầu thành phố Hà Nội quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, nổi bật là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đã tác động tích cực đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Chính vì vậy, công tác dân vận chính quyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó thiết thực thực hiện chủ đề công tác năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền với tinh thần giải quyết công việc thấu đáo theo hướng trọng dân, hiểu dân, học dân. Bởi thực tế quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Hà Nội cho thấy, sự thiếu trách nhiệm của cán bộ tại cơ sở chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Đồng chí Đào Đức Toàn cũng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện công tác dân vận của Đảng, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…


 Đồng chí Nguyễn Đức Chung tặng Bằng khen của UBND thành phố cho
các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018


Phát biểu tại hội nghị, tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền năm 2019, Hà Nội sẽ đặt trọng tâm là giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo của người dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp cùng lãnh đạo các sở, ngành rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc hiện nay người dân đang bức xúc. Trong đó, thành phố sẽ rà soát tất cả kết luận thanh tra, giám sát để chỉ đạo quyết liệt, khắc phục dần tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm các vụ việc. Đặc biệt, thành phố tiếp tục coi trọng đối thoại với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để giảm bớt và rút ngắn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã trao Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018.

Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018: Toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 4.899 vụ khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 4.168 vụ, đạt tỷ lệ 85,07%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi hơn 2,76 tỷ đồng và 3.617 m2 đất; trả cho công dân hơn 3,2 tỷ đồng và 2.445 m2 đất; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm 51 tập thể, 55 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 376 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi gần 179 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm 3,3 ha đất, kiểm điểm trách nhiệm 42 tập thể và 75 cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc…


Phan Nam

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi