Thứ Bảy, 2/3/2024
Hà Giang: Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019
 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ly Mí Lử và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Nguyễn Minh Tiến ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019. 


Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh.

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục cụ thể hóa chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, giai đoạn 2017 – 2021; phối hợp triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ly Mí Lử và Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 với các nội dung: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân; tăng cường đối thoại, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng xử lý đơn thư, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo theo quy định; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền. Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy phối hợp với UBND các huyện, thành phố ký kết và triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

An Giang/ baohagiang.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất