Chủ Nhật, 1/11/2020
Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cốt cán trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

 Lãnh đạo Ban dân vận các cấp, lãnh đạo các đảng ủy, chính quyền 
cùng lực lượng cốt cán của 60 xã phường, thị trấn tham dự 

5 năm qua, toàn tỉnh Đắk Nông đã xây dựng được 505 cốt cán hoạt động ở 329 thôn, bon, bản, tổ dân phố của 60 xã, phường, thị trấn. Lực lượng cốt cán đã phát huy được vai trò và tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng; lực lượng này thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia các đợt phát động quần chúng nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; tham gia vận động hòa giải, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Đồng thời, đề xuất với chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở cơ sở; tích cực phối hợp thực hiện tốt chính sách định canh, định cư, phối hợp tổ chức giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc.

5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Đề án 05; đã khảo sát thành lập lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào thiểu số đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng; đảm bảo các chế độ, chính sách cho lực lượng cốt cán. Việc quản lý, sử dụng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào thiểu số ngày càng đi vào nề nếp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 05 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đề án 05 của Đảng ủy một số xã chưa kịp thời; trình độ nhận thức, việc nắm bắt thông tin của một số thành viên cốt cán còn hạn chế, có lúc có nơi chưa kịp thời, ngoài ra việc phân tích đánh giá, dự báo tình hình của lực lượng này đôi lúc cũng chưa sâu sát.


 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đánh giá ưu điểm và những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Đề án 05, đồng thời đề xuất, kiến nghị cần nâng mức hỗ trợ chế độ, chính sách cho lực lượng cốt cán, phân công phân nhiệm cụ thể cho các thành viên cốt cán để lực lượng này phát huy vai trò của mình trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng lực lượng cốt cán; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cốt cán trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; củng cố, kiện toàn lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào thiểu số; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên lực lượng cốt cán theo năng lực sở trường, cơ cấu dân tộc, lĩnh vực, phạm vi và mức độ ảnh hưởng cho phù hợp để phát huy công tác dân vận. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi thông tin với lực lượng cốt cán, đảm bảo chế độ, chính sách, thăm hỏi, động viên kịp thời đối với lực lượng cốt cán./.

Nguồn: truyenhinhdaknong.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi