Thứ Tư, 30/9/2020
Kon Tum: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo năm 2018

 Quang cảnh buổi tập huấn

Trong 2 ngày (24 và 25/5), tại TP. Kon Tum, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo năm 2018.

Tham dự tập huấn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và 120 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum Bùi Duy Chung nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức nhằm tăng cường phổ biến kiến thức tôn giáo cho các cán bộ, nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo trên phạm vi toàn tỉnh, nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, từ đó kịp thời nắm bắt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại cơ sở.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động hội viên; Vai trò, nhiệm vụ của Hội LHPN trong việc tuyên truyền, vận động hội viên; Vai trò, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh trong việc tuyên truyền, vận động hội viên; Quán triệt, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Vai trò, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên./. 

Nguồn: dangcongsan.vn, ngày 24/5/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi