Thứ Tư, 8/7/2020
Đồng chí Trương Thị Mai dự Hội nghị lần thứ 2 Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị khoá VI
 
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Hội nghị nhằm quán triệt nội dung Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; quán triệt Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về việc thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng; thông báo về thay đổi, bổ sung nhân sự của Liên hiệp Hữu nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Mặc dù tình hình dịch Covid-19 khiến công tác triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị chưa kịp thời nhưng Liên hiệp hữu nghị đã nhận thức được tầm quan trọng của các văn bản này, cố gắng tổ chức quán triệt tới các đơn vị trực thuộc vào thời điểm phù hợp nhất. Nhấn mạnh lĩnh vực quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị và đại biểu dự hội nghị quan tâm tới ba mục tiêu phát triển sắp tới của đất nước, đang được thảo luận cho ý kiến.

Đánh giá cao Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Liên hiệp hữu nghị, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, với khoảng 3.000 thành viên trong Ban Chấp hành các cấp hội từ trung ương tới địa phương, Liên hiệp hữu nghị đang tập trung sức mạnh to lớn trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, là bộ phận quan trọng đóng góp cho sự phát triển những mục tiêu chung của đất nước...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Liên hiệp Hữu nghị. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Liên hiệp hữu nghị đã chủ động, linh hoạt chuyển hướng, đặt trọng tâm vào việc duy trì liên hệ, tiến hành hoạt động đối ngoại nhân dân bằng phương thức trực tuyến và hỗ trợ các đối tác phòng, chống Covid -19. Đến thời điểm hiện tại, có 20 tổ chức thành viên ở trung ương và một số tổ chức đã ủng hộ 731.000 khẩu trang, 500 bộ quần áo bảo hộ y tế; 4.500 chai nước rửa tay khô sát khuẩn, hơn 3,28 tỷ đồng tiền mặt và các hiện vật (có tổng giá trị là gần 5,54 tỷ đồng) cho nhân dân cho các nước bạn phòng chống dịch. Có 44 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã hỗ trợ bằng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, thiết bị y tế, tiền mặt, tập huấn phương pháp, kỹ năng phòng tránh dịch với tổng giá trị lên tới hơn 95 tỷ đồng…

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19; tiếp tục xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP và tăng cường hỗ trợ, xúc tiến vận động và quản lý hoạt động của các các tổ chức phi chính phủ nước ngoài…

PV.


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi