Chủ Nhật, 25/8/2019
Bình Dương: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp
 

Người dân thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng phát biểu ý kiến trong hội nghị
 đối thoại với Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng. Ảnh: THU THẢO
 


Phát huy vai trò nhân dân

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện về QCDC ở cơ sở các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở; tạo ra những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phát huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Qua công tác này đã khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đưa Bình Dương ngày càng tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, nổi bật nhất là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vì vậy, nông thôn của tỉnh ngày càng phát triển, đô thị ngày càng văn minh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Việc thực hiện QCDC cơ sở xã, phường, thị trấn đã đi vào nề nếp đã tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố thêm niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ở địa phương. Trong năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày càng được tiến hành nghiêm túc, tạo ra không khí phấn khởi trong cộng đồng dân cư trong việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; từ đó, tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân, làm hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao uy tín của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, góp phần tích cực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chính quyền cơ sở của tỉnh tiếp tục thực hiện ngày một tốt hơn mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân có thể trực tiếp phản ánh, đóng góp ý kiến của mình đến cấp có thẩm quyền cũng như lãnh đạo địa phương, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Điểm nổi bật trong thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chính là việc tổ chức các hội nghị diễn đàn để lắng nghe các ý kiến từ cơ sở. Việc tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân của các ngành, các địa phương đã ngày càng được chú trọng, công tác tổ chức đã được thực hiện ngày càng bài bản, hiệu quả.

Nhiều ngành đã có những đợt tổ chức đối thoại trực tiếp đối với nhân dân với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến ngành mình quản lý và được nhân dân quan tâm như các diễn đàn: “Ngành Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Với ngành công an, hàng năm Công an tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công an cấp huyện, xã phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ cùng cấp tổ chức Diễn đàn “Ngành Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để nhân dân đóng góp ý kiến, góp ý nhằm xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh. Việc tổ chức diễn đàn đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia ngày càng đông. Qua diễn đàn, từng cán bộ, chiến sĩ nhận ra những mặt làm được, khắc phục được những mặt tồn tại, hạn chế của bản thân để từ đó đổi mới nội dung phương pháp giải quyết công việc; lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, sát dân, gần dân, tôn trọng dân hơn và không gây phiền hà cho dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại hơn.

Đối với ngành Giáo dục - Đào tạo, trong giai đoạn 2016-2018, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” với hơn 1.800 đại biểu là cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh thuộc các cấp học tham gia ý kiến, kiến nghị. Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh cho biết, qua các diễn đàn, hầu hết nhân dân tham gia đều phấn khởi, đồng tình cao với chương trình đề ra; coi đây là cơ hội để nhân dân được phát biểu ý kiến, kiến nghị, hiến kế và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với người đứng đầu ngành Giáo dục - Đào tạo. Cũng qua diễn đàn, nhân dân được cung cấp nhiều nguồn thông tin chính thống từ ngành Giáo dục - Đào tạo, qua đó nhân dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tình hình của đơn vị, địa phương, từ đó thấy được phần trách nhiệm của mình trong việc tham gia cùng ngành thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển tại địa phương.

Trong khi đó, theo ông Ngô Tùng Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, ngành Y tế đã quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành tích cực học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan. Công tác tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện quy công tác dân vận trong ngành đã làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ của mình trong cơ quan, đơn vị; nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, nhân viên chuẩn mực, hài hòa, đoàn kết trong sinh hoạt, nghiêm túc trong thực hiện công vụ, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các cơ sở khám chữa bệnh đã sớm cải thiện tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Phát huy dân chủ cơ sở, cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh trong năm qua đã tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động, tạo được sự đồng thuận, niềm tin nơi nhân dân. Qua đó, bộ máy Nhà nước dần được tinh gọn, kiện toàn, phát huy hiệu quả, hiệu lực, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Môi trường kinh doanh, sản xuất, quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động ngày càng được cải thiện; đời sống tinh thần, vật chất của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh từng bước được nâng lên.

 Cao Sơn/ baobinhduong.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất