Thứ Hai, 24/2/2020
Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác dân vận năm 2018

 Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị, đại biểu trung ương có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương. Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến.

Tập trung đổi mới công tác dân vận tại cơ sở

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Trong năm, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”.

Với tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, sâu sát, chủ động, sáng tạo, tập trung quyết liệt và hiệu quả”, sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố; đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 03-CTr/BDVTU ngày 22-7-2016 của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”...

Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, phối hợp. Công tác dân vận của các cấp chính quyền thành phố có chuyển biến tích cực. 

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Việc nắm bắt, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác dân vận ở cơ sở được đổi mới. 

Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được cải thiện, nâng cao. 

Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của Ban Dân vận các cấp trong năm 2018 và khẳng định, những kết quả này đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.


 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị

Chỉ rõ những mặt hạn chế liên quan đến tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người, những vấn đề dân sinh bức xúc…, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị công tác dân vận của thành phố trong năm 2019 phải trở thành động lực quan trọng để huy động mọi nguồn lực xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019.

“Mỗi cán bộ dân vận phải sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là khi thành phố triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng để từ đó tham mưu cho cấp ủy các cấp đề ra những quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tế. Thực tế này đã được tổng kết, đánh giá trong nhiều nhiệm kỳ đại hội”, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị.

Lưu ý việc tập trung giải quyết bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm "nóng", Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu công tác dân vận cần bám sát việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, để hệ thống dân vận tích cực tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận chính quyền để từ đó phát huy nguồn lực của người dân, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cho rằng, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2019 còn có ý nghĩa chuẩn bị tốt hơn cho Đại hội Đảng các cấp, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị cần nỗ lực thực hiện tốt quy chế đối thoại với nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đề nghị hệ thống dân vận toàn thành phố tập trung bám sát chủ đề công tác Ban Dân vận Trung ương, chủ đề công tác năm của thành phố.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng tốc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ, ngành cần nỗ lực đổi mới phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện tốt năm dân vận chính quyền 2019, qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc
trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích cao

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân vận đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương và thành phố./.

Nguồn: Hanoimoi.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi