Thứ Bảy, 15/8/2020
Phú Thọ: Tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Báo cáo và các tham luận của đại biểu tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục được tăng cường và có những chuyển biến tích cực. Tỉnh đã chú trọng nắm tình hình và vận động nhân dân đồng thuận, đoàn kết chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cơ sở. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở và đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác dân vận. Dân chủ ở cơ sở được tăng cường; tỉnh đã ban hành tiêu chí và thực hiện đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Chú trọng chỉ đạo xây dựng cốt cán trong tôn giáo; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. 

Ban Dân vận cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; chú trọng việc tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề về dân vận, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chủ động, kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tổ chức, phối hợp thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy các cấp về công tác dân vận. Năm 2018, toàn tỉnh có 1.667 mô hình Dân vận khéo; trong đó có 1.271 mô hình tập thể, 396 mô hình cá nhân. 

MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện triển khai giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thực hiện “Năm dân vận chính quyền năm 2018”, nhiều cơ quan, đơn vị đã tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...


 Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận và tặng hoa cho các cá nhân.

Việc triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2020 và Năm dân vận chính quyền 2018 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác dân vận. Đặc biệt, hệ thống dân vận và UBND các cấp cũng đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến cơ chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Theo đó, từ năm 2016 – 2018, toàn tỉnh đã tổ chức được 986 hội nghị đối thoai trực tiếp (trong đó có 144 cuộc đối thoại đột xuất) với hơn 90 nghìn người tham dự, gần 12 nghìn ý kiến được tập hợp; trong đó người chủ trì đối thoại đã giải quyết trực tiếp hơn 10,5 nghìn ý kiến, đạt tỷ lệ 88,7%...

Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự của tỉnh Phú Thọ. Các lực lượng vũ trang tỉnh cũng tiên phong và tích cực tham gia phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... 

Nhờ làm tốt công tác dân vận đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, các cơ chế, chính sách, sự đồng thuận và các nguồn lực trong nhân dân, của doanh nghiệp, xã hội cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh. Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác dân vận cần khắc phục, vượt qua. Năm 2019, tỉnh Phú Thọ đã đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận; 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận và Năm dân vận chính quyền 2019...


 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh Phú Thọ, qua đó đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Cả hệ thống chính trị tỉnh đã tích cực làm công tác dân vận, tham gia giải quyết những vướng mắc, chăm lo cho đời sống nhân dân, xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh và mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Bùi Tuấn Quang đề nghị: năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì vậy, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, chỉ đạo từ Ban Dân vận Trung ương và của Tỉnh ủy; chủ động kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác dân vận; đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tích cực triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”...

Tại hội nghị, đại diện Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Tuấn Quang đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Đại Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký kết Kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi