Chủ Nhật, 17/2/2019
Hoa Lư sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc trên địa bàn, từ đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

2 năm qua (2016-2018), toàn huyện đã đăng ký xây dựng 76 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó, nhiều mô hình có hiệu quả và có giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, có sức lan tỏa trong cộng đồng, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả tiếp tục được duy trì và phát triển, huy động sự tham gia của nhân dân, nhất là xây dựng NTM, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng gia trại, trang trại, tiêu biểu như: mô hình kinh tế tập thể- Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản của Hội nông dân thôn Đông Phú, xã Ninh An; mô hình chăn nuôi gà đông tảo, nuôi cá, nuôi ngọc trai và cây anh quả của hội viên nông dân Lê Văn Huy, xóm Nam, Ninh Giang...

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa- xã hội từng bước xãhội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm thay đổi nhận thức của nhân dân về giữ gìn nét đẹp văn hóa, văn minh du lịch, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tiêu biểu là: mô hình “tuyến đường hoa, đường cây xanh” của Ban Dân vận Huyện ủy; mô hình thắp sắng đường quê của Đoàn Thanh niên huyện...

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, ý nghĩa, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nổi bật là các mô hình: “toàn dân tham gia gữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn inh khu du lịch Tam Cốc- Bích Động” của Công an huyện, mô hình “thành lập các tổ chức chính trị- xã hội trong công ty, doanh nghiệp” của LĐLĐ huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; BCĐ huyện đã cấp 40 giấy công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 cho 17 tập thể và 23 cá nhân./.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn,ngày 31/7/2018

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất