Thứ Hai, 19/8/2019
Từ những mô hình dân vận hiệu quả ở Trấn Yên

Đồng chí Mai Thị Lệ Thủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: "Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn NTM năm 2020 được Huyện ủy ban hành, chỉ đạo đồng thời với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012 - 2015 và phong trào thi đua dân vận khéo (DVK) và xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện".

Nhờ thế, phong trào thi đua DVK thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện quan tâm thực hiện; gắn phong trào thi đua DVK với việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo từng chủ đề năm.

Từ năm 2009 đến năm 2018, huyện xây dựng và nhân rộng được 687 mô hình DVK. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều mô hình DVK có hiệu quả được duy trì, trong đó đã xây dựng và nhân rộng 125 mô hình, đóng góp tích cực vào việc chuyển dịch kinh tế đúng hướng, hình thành được một số vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến xuất khẩu, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 27 triệu đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, hoạt động DVK đã thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư… với 83 mô hình được duy trì hiệu quả.

Theo đó, thúc đẩy hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, thể thao ở cơ sở, nhất là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp. Năm 2017, toàn huyện có 80% hộ gia đình văn hóa, 146 làng, bản, khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đặc biệt, phong trào thi đua DVK trong xây dựng NTM đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao một bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 4%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 14,18%.

Đến nay, huyện đã có 11 xã đạt chuẩn NTM và riêng năm 2018 có 4 xã đạt chuẩn. Huyện phấn đấu năm 2020, hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn huyện NTM.

Các mô hình DVK trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được các địa phương triển khai thực hiện sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tiêu biểu như mô hình "Thắp sáng đường quê", "Cổng trường an toàn"...

Các cơ quan, đơn vị của huyện đã duy trì 430 mô hình trên các lĩnh vực. Trong đó, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phát huy có hiệu quả 9 mô hình của khối đoàn thể. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn duy trì 12 mô hình chính quyền, 4 mô hình xây dựng Đảng, 83 mô hình văn hóa, xã hội...

Nhiều mô hình DVK đã lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân đồng thuận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Năm 2018, được Ban Dân vận Trung ương xác định là "Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận được huyện Trấn Yên xác định đi đôi với xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu tham gia xây dựng NTM; tập trung vào những nhiệm vụ chính trị, những nổi cộm khó, bức xúc, nhất là trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt những bức xúc ngay từ cơ sở có nguy cơ phát sinh thành điểm nóng, như giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, vi phạm quản lý bảo vệ rừng...

Đổi mới phương thức hoạt động, hiệu quả công tác dân vận, trọng tâm hướng về cơ sở; chú trọng phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, nhằm phát triển phong trào quần chúng tích cực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Minh Thúy/ baoyenbai.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất